Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja boiska

Przedmiot:

Rewitalizacja boiska

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Samorządowych z siedzibą w Piątnicy Poduchownej,
ul. Szkolna 29,
18-421 Piątnica Poduchowna
powiat: łomżyński
tel. 668 151 963
Województwo: podlaskie
Miasto: Piątnica Poduchowna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:
Rewitalizację boiska do piłki ręcznej z poliuretanu o wymiarach 42,3 x 21,4 m, przy Gminnej
Hali Sportowej w Piątnicy.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja boiska do piłki ręcznej z poliuretanu o wymiarach
42,3 m x 21,4 m, przy Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy obejmujących swym zakresem:
1) zabezpieczenie terenu,
2) oczyszczenie nawierzchni,
3) naprawa warstwy elastycznej (uzupełnienie ubytków),
4) położenie warstwy szczepnej,
5) odtworzenie warstwy ścieralnej w technologii 2 - krotnego wysokociśnieniowego natrysku,
6) malowanie linii.

Dokument nr: CUS.26.3.2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert 2018-06-13

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
8.1. Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego, Piątnica Poduchowna,
ul. Szkolna 29, w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r., do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie.
8.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz
napis: ,,Propozycja cenowa na Rewitalizacja boiska do piłki ręcznej z poliuretanu
o wymiarach 42,3 m x 21,4 m przy Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy."

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 24 sierpnia 2018 r.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz
napis: ,,Propozycja cenowa na Rewitalizację boiska do piłki ręcznej z poliuretanu
o wymiarach 42,3 m x 21,4 m, przy Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy".
1.3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.

4. Termin płatności - 30 dni od dnia zakończenia robót i przedłożenia faktury.
5. Przy wyborze propozycji do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena brutto - 100%
inne kryteria - nie dotyczy
6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,
6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do
występującego w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
6.3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
7. Opis sposobu obliczania ceny w składowej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wpisać:
1) wartość usługi,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę lub dostawę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
10.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
zleceniobiorca powinien podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, w przypadku uchylania się
do podpisania umowy po 7 dniach zamawiający może wybrać kolejną propozycję cenową.
10.2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kontakt:
9. Osobę uprawnioną do kontaktów jest: Bogdan Bieńczyk, tel. 668 151 963

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.