Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy zjazdów

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy zjazdów

Data zamieszczenia: 2018-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy zjazdów na terenie Jednostki Wojskowej nr 1230 przy ul. Okuniewskiej 1 w Warszawie - Wesołej - zad. 01361
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. wykonanie przebudowy zjazdów na teren Jednostki Wojskowej nr 1230 przy ul. Okuniewskiej 1 w Warszawie - Wesołej, w następującym zakresie: - przygotowanie terenu pod budowę; - rozbiórki nawierzchni asfaltowych przy pasie ruchu; - podbudowy; - nawierzchnie; - elementy ulic; - elementy wysepek przy ulicy i chodnik; - odwodnienie; - obsługa geodezyjna; - uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, złożenie niezbędnych zawiadomień i oświadczeń oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz zajęciem: pasa drogowego, pobocza drogowego utwardzonego, chodnika, pasa zieleni, - wykonanie dokumentacji powykonawczej. UWAGA: Zamawiający dostarcza Wykonawcy następujące materiały: - kostka brukowa z betonu szara gr. 8 cm - 97 m2, - płyty chodnikowe 50x50 cm gr. 5 cm - 65,5 m2, - krawężnik drogowy betonowy prosty ścięty 100x30x20 cm - 52 m, - obrzeże trawnikowe betonowe szare 100x30x8 cm - 95 m. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej załączonej do zaproszenia

CPV: 45000000-7, 45233220-7

Dokument nr: 500132303-N-2018, SVA/NDM/4625-82/2018

Wymagania:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. wykonanie przebudowy zjazdów na teren Jednostki Wojskowej nr 1230 przy ul. Okuniewskiej 1 w Warszawie - Wesołej, w następującym zakresie: - przygotowanie terenu pod budowę; - rozbiórki nawierzchni asfaltowych przy pasie ruchu; - podbudowy; - nawierzchnie; - elementy ulic; - elementy wysepek przy ulicy i chodnik; - odwodnienie; - obsługa geodezyjna; - uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, złożenie niezbędnych zawiadomień i oświadczeń oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz zajęciem: pasa drogowego, pobocza drogowego utwardzonego, chodnika, pasa zieleni, - wykonanie dokumentacji powykonawczej. UWAGA: Zamawiający dostarcza Wykonawcy następujące materiały: - kostka brukowa z betonu szara gr. 8 cm - 97 m2, - płyty chodnikowe 50x50 cm gr. 5 cm - 65,5 m2, - krawężnik drogowy betonowy prosty ścięty 100x30x20 cm - 52 m, - obrzeże trawnikowe betonowe szare 100x30x8 cm - 95 m. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej załączonej do zaproszenia.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą", Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr SVA/NDM/4620-58/2018, prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Następnie prowadzono negocjacje w trybie z wolnej ręki z firmą JAREKS Automyjnia, w wyniku, których nie osiągnięto porozumienia. W związku ponowieniem oferty negocjacji przez firmę JAREKS Automyjnia powyższy fakt potwierdza spełnienie przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy.

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą", Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr SVA/NDM/4620-58/2018, prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Następnie prowadzono negocjacje w trybie z wolnej ręki z firmą JAREKS Automyjnia, w wyniku, których nie osiągnięto porozumienia. W związku ponowieniem oferty negocjacji przez firmę JAREKS Automyjnia powyższy fakt potwierdza spełnienie przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
"JAREKS" Automyjnia Jarosław Michalski, , Grabina Radziłłowska, Wiśniowa 2, 96-332, Radziwiłów, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.