Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa obiektu kontenerowego

Przedmiot:

Budowa obiektu kontenerowego

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Ustka
ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
powiat: słupski
tel. 598 154 300, faks 598 152 900
zamowienia.publiczne@um.ustka.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa obiektu kontenerowego - zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce
Przedmiotem negocjacji jest robota budowlana polegająca na budowie obiektu kontenerowego - zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce, na dz. nr 20/2. Zakres robót obejmuje: a) budowę budynku kontenerowego wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, zaprojektowanego w technologii lekkiej, na konstrukcji stalowej, z rur kwadratowych wraz z jego posadowieniem: - obiekt parterowy, pokryty dachem jednospadowym, z odwodnieniem i obróbkami blacharskimi z blachy stalowej powlekanej. Wszystkie przegrody zewnętrzne izolowane termicznie; - stolarka wewnętrzna: typowa drewniana. Okna PCV, dodatkowo stolarka zewnętrzna zabezpieczona poprzez montaż rolet antywłamaniowych. Przed wejściem do budynku podest; - kontener wyposażony w instalacje wewnętrzna elektryczna; - kontener wyposażony w instalacje wewnętrzna wod-kan i mechaniczną; b) roboty wewnętrzne: w pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone glazurą na pełną wysokość. ściany oraz sufity od wewnątrz obudowane płytą g-k, zagruntowane, malowane. Wewnątrz ścianki działowe lekkie z płyt g-k z wypełnieniem wełną mineralną. Elewacja wykonana w technologii płyt hpl lub okładzin z płyt włókowo-cementowych; c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 6 do zaproszenia

CPV: 45200000-9, 45100000-8, 45400000-1, 45311200-2, 45332000-3

Dokument nr: 500132975-N-2018, IKioŚ-ZP.271.13.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie zastosowania przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zamierza zastosować tryb z wolnej ręki działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ,,Budowę obiektu kontenerowego (zadanie nr 1)" gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Jedyną zmianą warunków przedmiotu zamówienia jest odstąpienie od wykonania połączenia kontenera z przyłączami wod - kan wyprowadzonymi do poziomu terenu oraz przyłączem elektrycznym zakończonym szafką TG, z uwagi na to, że przyłącza zewnętrzne (przyłącze elektryczne i przyłącze wod-kan) nie zostały wykonane z powodu unieważnienia postępowania (zadanie nr 2) przez Zamawiającego. Ponadto, należy nadmienić, że przedmiotowe roboty stanowią niewielki ułamek procentowy całości wynagrodzenia (ok. 3%), a szacowany czas wykonania tych elementów robót to jeden dzień roboczy. Z uwagi na to, że podstawowym przedmiotem zamówienia jest wykonanie i posadowienie obiektu kontenerowego, Zamawiający uznał ww. odstępstwo od warunków przetargowych ogłoszonych w BZP pod nr 560010-N-2018 jako nie istotne. W dniu 20.04.2018r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP pod nr 546059-N-2018, zgodnie z którym Zamawiający zamierzał powierzyć wykonanie zamówienia w zakresie budowy obiektu kontenerowego - zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce, na dz. nr 20/2, jednemu potencjalnemu Wykonawcy bez podziału na zadania z terminem wykonania całości robót do dnia 30 lipca 2018r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 11.05.2018r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z informacjami, jakie uzyskał Zamawiający, odnośnie braku możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót w wyznaczonym terminie, Zamawiający zmodyfikował zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez podzielenie zamówienia na części, dopuszczając możliwość zrealizowania zamówienia przez dwóch Wykonawców oraz zmianę terminów realizacji. W dniu 18.05.2018r. Zamawiający ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod nr 560010-N-2018. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.06.2018r. na podstawie: a) art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na ZADANIE 1 - budowa obiektu kontenerowego b) art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmującego ZADANIE 2 - budowa przyłączy wod-kan i przyłącza elektrycznego. Zgodnie z powyższym ww. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały sfinalizowane, dlatego, też przy utrzymaniu wszystkich warunków w zakresie zadania nr 1 z postępowania przetargowego - ogłoszenie o zam. BZP 560010-N-2018 z dnia 18.05.2018. zachodzi przesłanka do skorzystania z trybu określonego w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa obiektu kontenerowego - zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Dariusz Jędrzejczak BOX PLAY PL Budownictwo Modułowe, , Zdwórz 10/2, 09-520, Łąck, kraj/woj. Polska

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.