Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacji pomieszczeń

Przedmiot:

Modernizacji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Kasprowicza w Zakopanem
Harenda 21
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
18 206 82 77
sp9zakopane@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja pomieszczeń auli w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem"
Zakres prac obejmuje:

demontaż sufitów podwieszanych,
demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
demontaż istniejącej instalacji nagłośnieniowej,
założenie instalacji elektrycznej,
założenie instalacji nagłośnieniowej,
zabudowa sufitu płytami dźwiękochłonnymi,
montaż osprzętu elektrycznego - lamp, gniazdek, włączników,
położenie nowych płytek ściennych i uzupełnieni podłogowych,
prace malarskie,
pomiary i badania instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

Dokument nr: SP9 271.01.2018

Specyfikacja:
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są : wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: dyrektor SP nr 9 w Zakopanem - mgr Piotr Kyc, tel. 182068277, 604502757.
Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia - w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 17.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcami w szczególności dotyczących ceny, warunków i terminów wykonania usługi, w celu zawarcia umowy na najkorzystniejszych warunkach. Negocjacje odbywają się bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub w szczególnych okolicznościach telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godziny 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 , o godzinie 11.15 , sala nr 2 w siedzibie zamawiającego
Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem, Harenda 21, 34-500 Zakopane w godzinach 8.30 - 13.00.
Forma składania ofert: pisemnie - osobiście, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sp9zakopane@poczta.onet.pl .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac: do 20 sierpnia 2018 r

Wymagania:
Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową brutto - załącznik nr 5
Wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia , dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 6
W przypadku zatrudniania przez Oferenta podwykonawców wypełniony - załącznik nr 7
Wypełniony wzór umowy - załącznik nr 8

W/w dokumenty są dostępne na stronie: www.sp9zakopane.pl
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za wykonanie prac modernizacyjnych.
Sposób powiadomienia o wyborze oferty : informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej www.sp9zakopane.pl , oraz przekazana pocztą elektroniczną na wskazany przez oferentów adres e-mail.
Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zastosowaną przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 9
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem nr 9/2018 z dnia 22.06.2018 r

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.