Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
182z dziś
2631z ostatnich 7 dni
11803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana dwóch przepustów drogowych

Przedmiot:

Wymiana dwóch przepustów drogowych

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Chojnów
ul. Klonowa 13
05-532 Baniocha
powiat: piaseczyński
tel: (22) 756-72-75, 727-57-52, 727-54-41 fax: (22) 756-72-75 w. *102
chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Baniocha
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych są roboty budowlane polegające na wykonaniu konserwacji rowów o długości ok. 450 mb i głębokości do 1 m wraz z wymianą dwóch przepustów drogowych o długości 6 m i średnicy 50 cm każdy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- czyszczenie rowów będzie polegało na mechanicznym usunięciu warstwy porośniętej roślinnością oraz nadmiaru warstwy osadów organicznych i mineralnych powstałych w wyniku nanoszenia z przylegających terenów,
- w trakcie wykonywania robót należy zachować odpowiednie spadki dna rowu w celu prawidłowego odprowadzania wody,
- głębokość rowu po oczyszczeniu ok. 1 m, materiał z czyszczenia do pozostawienia w bezpośrednim sąsiedztwie rowu po stronie drzewostanu,
- do wymiany przewidziano również 2 przepusty drogowe o długości 6 m i średnicy 50 cm, zabezpieczone obudową kamienno-betonową.
- przepusty muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dotyczące przepustów drogowych i posiadać stosowne atesty dopuszczające do stosowania.
- lokalizacja: leśnictwo Uwieliny, oddz. 290, miejscowość Nowy Prażmów. Dokładne położenie zostanie okazane w terenie przez pracowników nadleśnictwa po wcześniejszym umówieniu. Nadleśnictwo zaleca wizję terenową w celu prawidłowego oszacowania wartości robót.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana w zaklejonej kopercie za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Nadleśnictwo Chojnów, Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha do dnia 10.07.2018 r. godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
III. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST WYMAGANE PRZEZ WYKONAWCÓW
1. Zamawiający nie dopuszcza zlecenie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca, składając ofertę oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności w zakresie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz że jego sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia prawidłową realizację zamówienia.
4. Wymagany termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna:
- zawierać proponowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1-Cena 100%
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej nadleśnictwa.

Kontakt:
Dodatkowych informacji na temat zamówienia udzielają:
1) Zuzanna Tomczak, Sekretarz Nadleśnictwa, pod numerem telefonu 22 727 57 52 w. *671 oraz adresem email: zuzanna.tomczak@warszawa.lasy.gov.pl
2) Jarosław Pszkit, specjalista ds. administracyjnych, pod numerem telefonu 603 881 236 oraz adresem email: Jarosław. pszkit@warszawa.lasy.gov.pl
3) Artur Pacia, Zastępca Nadleśniczego, pod numerem telefonu 22 727 57 52 w. *311 oraz adresem email: artur.pacia@warszawa.lasy.gov.pl - w sprawach formalnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.