Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja zadania w ramach programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej

Przedmiot:

Realizacja zadania w ramach programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Syców
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
powiat: oleśnicki
tel. 62 785 51 00 fax 62 785 51, tel. 62 785 51 17, tel. 62 785 51 21
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Syców
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w ramach programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności ( OSA ) edycja 2018 w miejscowości Syców.
w następujących zakresach:

Zadanie nr 1)
Dostawa i montaż urządzeń.
Podciąg nóg - 1 szt.
Koło Tai chi duże - 1 szt.
Steper - 1 szt.
Wyciskanie siedząc - 1 szt.
Orbiterek - 1 szt.
Prasa nożna - 1 szt.
Wioślarz - 1 szt.
Wahadło - 1 szt.
Twister - 1 szt.
Biegacz - 1 szt.
Stolik do gry w szachy - 1 szt.
Ławki z rur - stałe z oparciem - 4 szt.
Kosz na śmieci - 1 szt.
Tablica Informacyjna - 1 szt.
Bramki do piłki ręcznej - 2 szt.
Piłkochwyt wg dokumentacji - 1 szt.

Poglądowe karty produktów znajdują w się dokumentacji załączonej do zapytania cenowego wraz projektem zagospodarowania działki.

W ramach powyższego zakresu prac przewidziany jest również demontaż istniejących bramek i słupków metalowych opisanych w dokumentacji.

Wykonawca dostarczy bramki i słupki pochodzące z demontażu ze wskazane miejsce przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km od miejsca demontażu.

Zadanie nr 2)

Wykonaniu ciągu komunikacyjnego - nawierzchni utwardzonej, szutrowej, zgodnie z załączoną dokumentacją

Zadanie nr 3)

Dostawa i wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej - żywopłot.

Gatunek roślin : Berberys Thunberga Red Rocket
Sadzonki - min. 25 cm wysokości, prawidłowo, równomiernie rozkrzewione, charakterystycznie dla odmiany.
Sadzenie w dwóch rzędach co ok. 40 cm. z przesunięciem. Geowłóknina + kora
Przed posadzeniem należy przygotować glebę, sadzenie do wcześniej zaprawionych dołów ziemią urodzajną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym załączonym do zapytania cenowo-ofertowego

Dokument nr: ITI.273. ... .2018

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, (sekretariat) nie później niż dnia 10.07.2018r. do godz. 1100

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 14 września 2018r.

Wymagania:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
2.1. Ofertę można składać do wszystkich części zamówienia
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę cenową do jednego lub kilku zadań.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Ofertę cenowo ofertową należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Oferta winna być napisana w języku polskim.
5. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.
6 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załączonego wzoru ),
2. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na :
Wykonanie obiektów małej architektury w ramach Programu Otwartej Strefy Aktywności

VII. OCENA OFERT
Zadanie nr 1)
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
Cena 60 pkt
Gwarancja 60 miesięcy - 40 pkt
Gwarancja 48 miesięcy - 35 pkt
Gwarancja 36 miesięcy - 30 pkt

Zadanie nr 2)
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
Cena 60 pkt
Gwarancja 60 miesięcy - 40 pkt
Gwarancja 48 miesięcy - 35 pkt
Gwarancja 36 miesięcy - 30 pkt

Zadanie nr 3)
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
Cena 60 pkt
Gwarancja 24 miesiące - 40 pkt
Gwarancja 12 miesięcy - 20 pkt

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tą która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu oraz otrzyma najwięcej pkt.

Kontakt:
VIII. OSOBY DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Marek Grenda tel. 62 785 51 17 e-mail :
2. Adam Grzybczak tel. 62 785 51 21 e-mail :

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.