Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego I-0016/002 - Budowa Stokażu...

Przedmiot:

Wykonanie prac dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego I-0016/002 - Budowa Stokażu Ługów Siarczanowych K-67/2

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
powiat: Tarnów
marzena.hutniczak@grupaazoty.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,466368,53d11417e23a48bfc1823285cc9ff9b5.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego I-0016/002 - Budowa Stokażu Ługów Siarczanowych K-67/2
Treść zapytania:
Zgodnie z SIWZ 182/P/2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych prac z obszaru branży elektrycznej i pomiarowej zdefiniowanych podczas wykonania projektu technicznego i nie ujętych w koncepcji zadania inwestycyjnego dotyczącego odtworzenia istniejącego stokażu ługów siarczanowych K-67/2 ( Postępowanie Przetargowe nr.98/P/2017).
Lokalizacja zadania Grupa Azoty S.A Jednostka Biznesowa Tworzywa - Wydział Siarczanu Amonowego.
Ujęte w niniejszej Specyfikacji sformułowania: Wykonawca i Oferent są tożsame.
Zakres przedmiotu zamówienia.
W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie dodatkowych prac branży elektrycznej i pomiarowej które są wyszczególnione w dokumentacji projektowej załącznik nr. 11 i nr.12 do niniejszego SIWZ. Powyższe dodatkowe rozwiązania techniczne zostały zawnioskowane na etapie realizacji projektów wykonawczych
i obejmują:
rozbudowę system sterowania DCS o dwie nowe karty z podstawkami,
zmanię sposoby grzania elementów rurociągowych z układu paro-grzejek na grzanie elektryczne przciwzamarzaniowe(+5oC) rurociągów ścieków na odcinkach od pompy P102 do studzienki kanalizacyjnej oraz od pomp P104 i P-102 do zbiorników T-101A i T-101B,
wykonaniedodatkowego wyposażenia w nowo projektowanym budynku pompowni w grzejnik elektryczny oraz wentylator w celu zapewnienia nominalnych parametrów pracy oraz zabudowa zestawu gniazd remontowych,
ułożenie po nowej trasie w ziemi dodatkowego odcinka kabla prądu stałego oświetlenia awaryjnego, mufując go poza obszarem kolizyjnym z kablem istniejącym,
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC BRANŻY POMIAROWEJ
Rozbudowa istniejącego systemu sterowania DCS typu Experion PKS firmy Honeywell w krosowni Siarczanu Amonu
zakup, montaż i konfiguracja sprzętowa karty A-IN z podstawką w szafie systemowej DCS-u,
zakup, montaż i konfiguracja sprzętowa karty D-IN z podstawką w szafie systemowej DCS-u,
zakup, podłączenie przewodów od ww. kart A-IN, D-IN do listew zaciskowych zlokalizowanych w szafie krosowej DCS-u.
Szczegółowy zakres ww. prac wyróżniono kolorem żółtym w dokumentacji projektowej branży pomiarów i automatyki (załącznik nr. 11 do niniejszego SIWZ).
dokument nr 2273-0000-R51-001-000 - Opis techniczny,
dokument nr 2273-0000-R03-001-000 - Arkusze danych technicznych urządzeń PiA,
dokument nr 2273-0000-R57-001-000 - Schematy elektryczne i pneumatyczne oraz wykaz kabli,
dokument nr 2273-0000-R70-001-000 - Zestawienie materiałów montażowych,
Wyłączenia z zakresu prac:
konfiguracja programowa kanałów kart DCS-u / obwodów wejściowych do DCS-u,
oprogramowanie aplikacyjne DCS-u,
listwy zaciskowe w szafie krosowej DCS-u.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Przeciwzamarzeniowe ogrzewanie elektryczne rurociągów ścieków, rurociągów ługów i zbiornika ścieków T-102 (zakres ogrzewanych rurociągów zgodnie ze schematem technologicznym).
Zasilanie grzejnika elektrycznego i wentylatora w pompowni.
Zastąpienie istniejącego kabla prądu stałego na kolidującym odcinku w ziemi z nowo projektowanymi fundamentami, nowym odcinkiem kabla YAKY 4x16 0,6/1kV, zmufowanym poza obszarem kolizyjnym z kablem istniejącym.
Dodatkowy zestaw gniazd remontowych w pompowni.
Szczegółowy zakres ww. prac wyróżniono kolorem żółtym w dokumentacji projektowej branży elektrycznej
(załącznik nr. 12 do niniejszego SIWZ).
dokument nr 2273-0000-E51-001-000 - Opis techniczny,
dokument nr 2273-0000-E55-001-000 - Plan zewnętrznych sieci kablowych,
dokument nr 2273-0000-E55-002-000 - Plan instalacji siły,
dokument nr 2273-0000-E57-003-000 - Schematy elektryczne,
dokument nr 2273-0000-E60-001-000 - Istniejąca rozdzielnica RS4,
dokument nr 2273-0000-E60-003-000 - Rozdzielnica RS-K67/2,
Szczegółowe zakresy prac określono w załącznikach nr. 11 branża pomiarowa i nr. 12 branża elektryczna niniejszego SIWZ - wersja elektroniczna.Załączniki będą udostępniane wyłącznie po otrzymaniu od Oferenta podpisanego oświadczenia - Umowa o zachowaniu poufności Załącznik nr 13 do SIWZ.
Wykonawca wykona prace zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, jak również zagwarantuje:
Zapewnienie funkcji Kierownika robót o odpowiedniej specjalności.
Zapewnienie Koordynatora ds. BHP.
Opracowanie Projektu Organizacji Robót i Planu BIOZ.
Współpraca z Głównym Wykonawcą całego zadania inwestycyjnego.
Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
Szkolenia pracowników w zakresie BHP.
Koszty przepustek stałych.
Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.
Opłaty za media używane do budowy na podstawie odczytów z podliczników oraz cen określonych w taryfikatorach.
Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Uporządkowanie placu budowy i likwidacja zaplecza po zakończeniu budowy.
Przygotowanie dokumentów do wprowadzenia do systemu SAP/PM/CMMS nowo wytworzonego wyposażenia technicznego wg wymogów Okólnika 18/2015 par.7.
Wykonanie prób, badan i sprawdzeń wymaganych przepisami szczególnymi.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przedmiotu zamówienia
Pomoc i uczestnictwo w próbach kompleksowych i rozruchu technologicznym prowadzonych przez Głównego Wykonawcę - do przekazania do eksploatacji.
Inne, które oferent uważa za niezbędne
Uwagi:
Przy realizacji robót wymagane jest stosowanie się do przepisów wewnątrzzakładowych: Zarządzeń Wewnętrznych i Procedur Zapewnienia Jakości w szczególności procedur P-719, P-720. (Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej).
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień odnośnie wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami.
Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Wykonawcy będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ.
Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie ww zakresu robót, realizacja robót musi być bieżąco koordynowana z pracami podstawowymi z Głównym Wykonawcą i Inwestorem.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie prac dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego I-0016/002 - Budowa Stokażu Ługów Siarczanowych K-67/2 1 US
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie prac dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego I-0016/002 - Budowa Stokażu Ługów Siarczanowych K-67/2"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z153/194985

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 07- 2018 13: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 07- 2018 13: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
06- 07- 2018 13: 00

Miejsce i termin realizacji:
Harmonogram zadania:Termin wykonania do 30.11.2018r.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Marzena Hutniczak
tel:
e-mail: marzena.hutniczak@grupaazoty.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.