Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
2532z ostatnich 7 dni
11415z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kapitalny dachu

Przedmiot:

Remont kapitalny dachu

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
powiat: wałbrzyski
tel./fax +48 74 845 62 33,74 845 63 84,74 845 62 02
zumik@zumik.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głuszyca
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont kapitalny dachu - dachówka zakładkowa ceramiczna
(kod CPV45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/
1. Opis przedmiotu zamówienia: remont dachu elewacji, wymiana drzwi
wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśna 10,
58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: ZO/24/2018

Otwarcie ofert: 7. Termin i miejsce otwarcia oferty: 16.07.2018 r., ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy.

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce składania oferty: 13.07.2018 r. do godz. 14:00, sekretariat
spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana
za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres
Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: lipiec/listopad 2018 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem
zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania.
) Na kopercie należy umieścić napis: ,, Oferta na zadanie - remont remont
dachu .elewacji, wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Leśna 10, 58-340 Głuszyca, -nie otwierać przed
terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 16.07.2018 r".
3) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego i adres wykonawcy.
4) Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo
i słownie.
) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
8. Komórka w spółce prowadząca postępowanie: Dział administracyjno-techniczny.
10. Przewiduje się/nie przewiduje się negocjacji cenowych: Tak.
11.0 wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie
niezwłocznie po jej wyborze.

Kontakt:
9. Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:
Małgorzata Kalinowska, m.kalinowska@zumik.com.pl
Agnieszka Dużyńska a.duzynska@zumik.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.