Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż na terenie przy świetlicy wiejskiej urządzeń zabawowych.

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż na terenie przy świetlicy wiejskiej urządzeń zabawowych.

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Polkowice
Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
telefon/fax (076) 84-74-167
kancelaria@ug.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1. Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż na terenie przy świetlicy wiejskiej w Suchej Górnej trzech
urządzeń zabawowych.
1.2. Lokalizacja: działka nr 211/7 Polkowice, obręb Sucha Górna. W załączniku nr 1 do umowy Zamawiający
wskazuje miejsca montażu urządzeń zabawowych.
1.3. Przedmiot umowy obejmuje dostawę wraz z montażem trzech urządzeń zabawowych:
a) zjeżdżalnia dla malucha nr katalogowy 10022T firmy Satemus Distribution Sp. z o. o. bądź równoważne,
b) kiwak na przegubach tuba nr katalogowy 10056 firmy Satemus Distribution Sp. z o. o. bądź równoważne,
c) kiwak auto nr katalogowy 11001 firmy Satemus Distribution Sp. z o. o. bądź równoważne.
Karty techniczne w/w urządzeń zabawowych dostępne są na stronie internetowej producenta:
https://www.saternus.pl/pl/oferta/urzadzenia-wolnostojace/
Każde urządzenie zabawowe musi posiadać dokumenty (certyfikat wystawione przez niezależną jednostkę
certyfikującą - akredytowaną) potwierdzające zgodność ich wykonania z normami PN-EN 1176:2009
(EN 1176:2008).
1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych
w kartach katalogowych poszczególnych urządzeń zabawowych. Warunkiem zastosowania materiałów
i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie
gorszych, stanowiących o przydatności, charakterze, itp.. Funkcja (charakter), wygląd i kolorystyka
urządzeń równoważnych musi być zgodna z urządzeniami wskazanymi w przedmiotowej umowie.
Wymiary urządzeń równoważnych nie mogą być mniejsze niż podane w karcie technicznej urządzeń
wskazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia lub ich podzespoły, elementy większe
maksymalnie o 10 % tylko wtedy, gdy powiększenie wymiarów urządzeń lub ich podzespołów, elementów
spowoduje powiększenia strefy bezpiecznego użytkowania urządzenia maksymalnie o 10 %.
1. Przyjmuje się, że cena ryczałtowa brutto Cb zawarta w formularzu ofertowym oraz w umowie uwzględnia
wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne zamówienia i terminy realizacji oraz rekompensuje
Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania - bez możliwości wysuwania roszczeń
w stosunku do Zamawiającego.
2. Cena ryczałtowa brutto Cb obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Cenę ryczałtową brutto oferty Cb należy podać w złotych polskich brutto, tj. z uwzględnieniem podatku
VAT.

Dokument nr: IR.271.79.2018

Składanie ofert:
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia wraz z Oświadczeniami stanowiącymi załącznik
nr 2, należy przesłać na adres: kancelaria@ug.polkowice.pl i e.fratczak@ug.polkowice.pl, w terminie do dnia 12.07.2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do 8 tygodni od daty podpisania umowy: dostawa i montaż urządzeń zabawowych
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w § 1 umowy. Za termin zakończenia prac przyjmuje się
datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia zadania i gotowości do odbioru.

Wymagania:
5. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą - 21 dni licząc od dnia wyznaczonego do złożenia
ofert.
Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz zdobył wszelkie informacje,
które mogą być konieczne i niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
7. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
7.1. Płatność nastąpi przelewem na podane przez Wykonawcę konto w terminie 21 dni liczonych od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury.
7.2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek podpisany
przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, protokół potwierdzający ich usunięcie.

Kontakt:
6. NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z
PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO
- Edyta Durał-Frątczak - przedstawiciel Zamawiającego, tel. (76) 84 74 193,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.