Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu w centrum wsi

Przedmiot:

Budowa parkingu w centrum wsi

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
powiat: strzeliński
tel. 748 102 052 fax 748 102 002
sekretariat@przeworno.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przeworno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów, polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm - warstwa ścieralna AC8, na warstwie dolnej złożonej z tłucznia 0-63 o grubości 20 cm i warstwie górnej 0-31 o grubości 8 cm, z zachowaniem max. 2% spadku. Powierzchnia całkowita parkingu - 306 m2

Dokument nr: IFZ.7013.1.2018, IFZ.KW-0343/18

Składanie ofert:
c) wykazem min.2 robót budowlanych o zbliżonym zakresie do zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia, o łącznej wartości min. 30 000 zł
w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu) w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów

Miejsce i termin realizacji:
a. termin wykonania zamówienia: lipiec - wrzesień 2018 r.
b. miejsce wykonania zamówienia: dz. nr ewid. 39 i 40, obr. Dobroszów, gm. Przeworno

Wymagania:
III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:
a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) oświadczeniem Wykonawcy o:
- posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności,
- niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
- posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.