Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem c.o. w budynku

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem c.o. w budynku

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem c.o. w budynku nr 45 w Łodzi (zad. 1747)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji c.o. oraz przyłącza preizolowanego do budynku nr 45 w Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 9 do Zaproszenia a także dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do Zaproszenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów na plac budowy w Łodzi oraz wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca musi dysponować brygadą liczącą min. 5 pracowników, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku, gdzie w Zaproszeniu przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć w szczególności karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot.: - zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową bez materiałów lub urządzeń równoważnych; lub - zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych zgodnych z dokumentacją projektową (oferta równoważna) - wzór stanowi załącznik nr 7 do Zaproszenia. W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. W związku z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2017 r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 8), Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zamówienia objętego ogłoszeniem pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w Zaproszeniu oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dokument nr: 500157882-N-2018, SVA/G/4625/068/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, możliwe jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki. W związku z powyższym udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zamawiający postanowił zaprosić do negocjacji dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - zamówienie z wolnej ręki firmę: Firma Usługowo-Handlowa Jurex Jerzy Tworzewski, os. Pułanki 41, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.