Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
185z dziś
2634z ostatnich 7 dni
11806z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana sześciu kompletów klimakonwektorów

Przedmiot:

Wymiana sześciu kompletów klimakonwektorów

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
32) 275-51-95.
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana sześciu kompletów klimakonwektorów zlokalizowanych w obiekcie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze - Rokitnica oraz serwisu, konserwacji i przeglądów okresowych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji
Przedmiot zamówienia powinien obejmować:
-Dostarczenie nowych klimakonwektorów.
-Demontaż uszkodzonych klimakonwektorów.
-Montaż nowych klimakonwektorów.
-Serwis, konserwacje i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.
Szczegółowy zakres robót wraz z lokalizacją zawarty jest w następujących załącznikach:
-nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy,
-nr 5 Wzór umowy.

Składanie ofert:
1. Termin składnia ofert upływa 11.07.2018 r. decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna zawierać:
-formularz ofertowy (załącznik nr 1),
-kserokopię uprawnień pracowników zgodnie z pkt. 4.1 Programu funkcjonalno -użytkowego,
-kserokopię autoryzacji producenta na montażu, przeglądy i naprawy serwisowe zaproponowanych urządzeń w okresie gwarancji.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone urządzenie od momentu
rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji usługi serwisowej.
WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji 24 miesiące na wykonane prace oraz na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.
Realizacja usługi nastąpi po zawarciu umowy.
3. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
OPIS KRYTERIÓW

1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).
2. Ceny podane w ofercie są stałe.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Uwagi:
Użytkownik urządzenia:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze - Rokitnica,
tel. (32) 275-51-95.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Lomania - Dział Techniczny
tel. 32/ 208 36 85
e-mail: klomania@sum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.