Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2z dziś
3781z ostatnich 7 dni
7168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont COR i COH

Przedmiot:

Remont COR i COH

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 735 55 01
Anna.Bednarczyk@tameh.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych układów COR i COH wg załączonej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.

Otwarcie ofert: 12.TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12-- w siedzibie Zamawiającego TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92/102B w sekretariacie na II piętrze (pokój nr 205), od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 14:00 w sposób określony w specyfikacji.

Miejsce i termin realizacji:
1.2 Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia Umowy do dnia 07.09.2018 r.

Wymagania:
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.5 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
10.1 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności pracowników Zamawiającego, w dniu 10.07.2018 r. godz. 10:00.
Specyfikacji. Wytyczne dotyczące wizji lokalnej:
> Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt
> Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami przepisami.
> Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego.
> Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego.
> Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelką odblaskową, kask ochronny z zapięciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej.
10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 3 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim zaproszonym Wykonawcom do złożenia ofert bez ujawniania źródła zapytania.
10.3 Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli jest to uzasadnione zakresem i treścią zmiany lub uzupełnienia Specyfikacji, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:
W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany jest do elektronicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Dziale Logistyki i przekazaniu na dany adres: Anna.Bednarczyk@tameh.pl następujących danych:
- nazwa firmy,
- imię i nazwisko,
- nr dowodu osobistego,
- marka pojazdu,
- nr rejestracyjny samochodu,
- cel wydania przepustki.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek znajdującym się
przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Dąbrowie Górniczej, po okazaniu dowodu osobistego.
Wykonawca musi potwierdzić odbycie wizji lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do

Kontakt:
10.4 Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach organizacyjnych przetargu: Anna Bednarczyk - e-mail: Anna.Bednarczyk@tameh.pl - tel. (032) 735 55 33 w godz. 800-1500.
Zainteresowany Wykonawca powinien uprzednio zgłosić swój udział w wizji lokalnej kontaktując się w tym celu telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego tj. Panem Michał CUPIAŁ, tel. +48 734 401 671.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.