Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
116z dziś
2565z ostatnich 7 dni
11737z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku

Przedmiot:

Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Inwestycji i Infrastruktury
ul. Wiśniowa 37
02-545 Warszawa
powiat: Warszawa
22) 32 54 580
mkorzeniecka@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.
Realizacja projektu ,,Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami
Katalońską i Marsylską na Mokotowie" w Warszawie
finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2018
Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty
jest określony w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia.
Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.
Realizacja projektu ,,Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami
Katalońską i Marsylską na Mokotowie" w Warszawie
finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2018
Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty
jest określony w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia.

Dokument nr: 7/WID/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 13.07.2018 r. do godz.1200

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy
zakończenie: do dnia 29.09.2018 r.

Wymagania:
Kryterium/kryteria oceny ofert:
Cena - stanowi 100%
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia ofert
Oferty można składać:
- faksem, nr faksu: (22) 32 54 580
- drogą elektroniczną na adresy:
mkorzeniecka@um.warszawa.pl lub wid.mokotow@um.warszawa.pl
- pisemnie na adres: Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy, ul. Wiśniowa 37 pok. 114, 02-545 Warszawa.
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w
terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy realizująca
wydatek:
Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca musi złożyć:
1) Oświadczenie - załącznik nr 2
2) Wypełniony druk oferty - załącznik nr 3
3) Poświadczenia dotyczące wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł
/każda, polegających na instalacji urządzeń siłowni plenerowych
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z Ogłoszeniem.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający informuje na stronie internetowej
Urzędu, na której zostało zamieszczone Ogłoszenie, o wyborze najkorzystniejszej oferty
lub o unieważnieniu postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie bez
podawania przyczyn.
7. W sprawach nie ujętych w Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Załączniki

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Janusz Ryżyk tel. : (22) 44 36 714, email: jryzyk@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.