Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2018-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sompolno
ul. ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno
powiat: koniński
tel. 632 714 054, faks 632 714 057
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Sompolno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy Plac Wolności w Sompolnie
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)roboty budowlane związane z przebudową jezdni ulicy, objęte wnioskiem aplikacyjnym jako kwalifikowalne:roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: rozbiórka krawężników- 425 m,nawierzchni bitumicznej (gr.10cm) - 53 m2 i podbudowy z kruszywa łamanego (gr.20 cm) - 88 m2 wraz z wywozem i kosztem utylizacji; frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 5 cm na pow. 2342 m2,montaż krawężników na ławie betonowej o łącznej długości - 417 m, ułożenie ścieku z kostki brukowej o długości 264 m,ułożenie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 3 cm po oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową oraz warstwy ścieralnej o gr.4 cm na pow. 2342 m2,oznakowanie pionowe - znaki szt.11 oraz poziome - malowanie na łącznej pow. ok.203m2; b)roboty budowlane związane z wykonaniem miejsc postojowych, stanowiące koszt poza projektem zgłoszonym do wniosku o dofinansowanie: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: rozbiórka krawężników- 164 m, nawierzchni bitumicznej (gr.10cm) i podbudowy z kruszywa łamanego (gr.20 cm) - 746 m2 wraz z wywozem i kosztem utylizacji,montaż krawężników na ławie betonowej o łącznej długości - 378 m, ułożenie ścieku z kostki brukowej o długości 108 m,nawierzchnie miejsc postojowych z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na pow.746 m2, po uprzednim wykonaniu koryta, warstwy odsączającej i podbudowy z betonu,przełożenie nawierzchni chodników z kostki na pow.520 m2, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury - 14 szt. oraz 9 koszy, oznakowanie poziome - malowanie na łącznej pow. ok.172 m2

Dokument nr: 500158245-N-2018, RZZ.271.11.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzą następujące okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W przypadku niniejszego zamówienia, Gmina Sompolno prowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (wszczęte ogłoszeniem nr 556957-N-2018 z 11.05.2018 r.),jednakże w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 28.05.2018 r., do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zaszła przesłanka określona w art. 93 ust.1 pkt 1 ww. ustawy i postępowanie zostało unieważnione. Jednocześnie Zamawiający nie zmienia w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia.W świetle opisanych powyżej okoliczności prawno-faktycznych uznać należy, że warunki określone w art. 67 ust.1 pkt 4 ww. ustawy zostają spełnione i zasadne jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki celem udzielenia zamówienia i zrealizowania przebudowy centralnej ulicy Sompolna.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Maciej Zaradzki Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT, m.zaradzki@maxpert.pl, ul. Zakładowa 4, 62-610, Konin, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.