Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: HUTA ŁABĘDY S.A.
Anny Jagiellonki 45
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
+48 32 234 73 62
wkeska@hutalab.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,466543,7fa4484d70d2943bb608e163e80c5074.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów elektrycznych
Treść zapytania:
HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup materiałów elektrycznych.
Zamienniki niedozwolone.
Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Regulator naścienny temperatury TA-3 TERMEX 3 szt.
2. Podstawa do przekaznika GZT-80 20 szt.
3. Obejma wyrzutnika GZT 80-0040 RELPOL 50 szt.
4. Wyłącznik różnicowoprądowy CFI16-40/4/003 30MA nr kat.235784 EATON 3 szt.
5. Ogranicznik przepięć B+C 4p DEHN 2 szt.

Dokument nr: Z1340/84127

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
09- 07- 2018 07: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 07- 2018 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
12- 07- 2018 13: 00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - 31.08.2018r

Wymagania:
Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.
Ostateczne wyłonienie Wykonawcy nastąpi w drodze licytacji elektronicznej.
Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.
Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:
- treści zaproszenia do składania ofert
- warunków formalnych
- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów
- dokumentu pn. " Instrukcja w sprawie udziału w postępowaniach zakupowych" , który stanowi załącznik nr.9 do Regulaminu Zakupów.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
Firma, która wygra przetarg zobowiązana jest do dostarczenia poniższych dokumentów:
1.KRS lub CEIDG
2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).
5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
6.świadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy wkeska@hutalab.com.pl w terminie do 3 dni roboczych od momentu wyłonienia dostawcy w drodze licytacji lub po informacji mailowej o wyłonieniu dostawcy w drodze konkursu ofert.
Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.
Firma, która wygra przetarg a wcześniej nie współpracowała z Hutą Łabędy S.A. zobowiązana jest do dostarczenia poniższych dokumentów:
1.KRS lub CEIDG
2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).
5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
6.świadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.
7.Kopia deklaracji VAT-7 ze stemplem odpowiedniego Urzędu Skarbowego lub komunikat potwierdzający jej złożenie w formie elektronicznej - UPO.
8.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy wkeska@hutalab.com.pl w terminie do 3 dni roboczych od momentu wyłonienia dostawcy w drodze licytacji lub po informacji mailowej o wyłonieniu dostawcy w drodze konkursu ofert.
Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Podany termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )
Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni
Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Wiesława Kęska - telefon 32 2347 362
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych- Janusz Poloczek - telefon 32 2347 579
Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. i Instrukcją w sprawie udziału w Postępowaniach Zakupowych.

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup materiałów elektrycznych"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: PLN

Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Wiesława Kęska
tel: +48 32 234 73 62
e-mail: wkeska@hutalab.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.