Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonaniu miejsc zagospodarowania turystycznego

Przedmiot:

Wykonaniu miejsc zagospodarowania turystycznego

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Stary Sącz
Magazynowa 5
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
tel: (18) 446-09-91 fax: (18) 446-09-83
starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu miejsc
zagospodarowania turystycznego zlokalizowanych w oddz.: 37b, 38a oraz 41 i
leśnictwa Gaboń,
a) miejsce zagospodarowania turystycznego w oddz. 37b (gmina Stary Sącz,
obręb ewidencyjny Mostki, nr działki 346/1) składać się będzie z altany wraz
z nawierzchnią z kruszywa, stołu, ławy długiej z oparciem, ławy krótkiej
z oparciem, kosza na śmieci,
b) miejsce zagospodarowania turystycznego w oddz.e 38a (gmina Stary Sącz,
obręb ewidencyjny Mostki, nr działki 393/3) składać się będzie z paleniska
wraz z nawierzchnią z kruszywa, tablicy informacyjnej, ławy bez oparcia,
kosza na śmieci,
c) miejsce zagospodarowania turystycznego w oddz. 41 i (gmina Stary Sącz,
obręb ewidencyjny Gołkowice Górne, nr działki 402/1) składać się będzie
z altany wraz z nawierzchnią, stołu, ławy długiej z oparciem, ławy krótkiej
z oparciem, paleniska wraz z nawierzchnią z kruszywa, ławy bez oparcia,
tablicy informacyjnej, kosza na śmieci, drewnianej kładki.
2. W ramach realizacji zamówienia należy łącznie wykonać, dostarczyć oraz
posadowić w terenie (w miejscach uzgodnionych z leśniczym leśnictwa Gaboń
Panem Tomaszem Bulanda) wymienione poniżej urządzenia:
a) altana wraz z nawierzchnią z kruszywa - szt. 2,
b) stół - szt.2,
c) ława długa z oparciem - szt. 2,
d) ława krótka z oparciem - szt. 2,
e) ława bez oparcia - szt. 2,
tablica informacyjna - szt. 2,
drewniany kosz na śmieci - szt. 3,
palenisko wraz nawierzchnią z kruszywa - szt. 2,
drewniana kładka - szt. 1
Opis wykonania urządzeń:
a) altana o pow. 16,15 m2 (wraz z nawierzchnią z kruszywa łamanego)
wykonana z drewna modrzewiowego o wymiarach oraz rozwiązaniach
konstrukcyjnych, które zostały przedstawione na szkicach od nr 1 a do nr 1f
stanowiących załączniki niniejszego zaproszenia. Do przykrycia altany należy
użyć desek o grubości min. 28mm i szerokości min. 15 em. Altana powinna
być przykręcona do metalowych kotew i posadowiona na betonowych stopach
fundamentowych o wymiarach min. 40x40x30 cm z betonu klasy B20. Poziom
posadowienia fundamentów altany minimum 50 cm poniżej poziomu terenu.
Fundamenty wykonać należy na gruncie rodzimym nośnym, grunty
słabonośne wymienić do warstwy rodzimej nośnej z podsypką z
gruboziarnistego piasku lub żwiru. Wszystkie elementy drewniane muszą być
powietrznie suche, zabezpieczone poprzez jednokrotne malowanie
impregnatem gruntującym do drewna oraz dwukrotne malowanie
impregnatem do drewna w kolorze pinia. Na terenie pod altaną na
powierzchni 30 m2 (6 m x 5 m) należy wykonać nawierzchnię o grubości po
uwałowaniu min. 20 cm składającej się z dwóch warstw: dolnej o grubości po
uwałowaniu min. 10 cm z tłucznia kamiennego frakcji 31-63 oraz górnej o
grubości po uwałowaniu min. 10 cm z tłucznia kamiennego frakcji 20-40
klinowanego klińcem 5-20. Przed nawiezieniem i ułożeniem warstwy
kruszywa wymagane jest właściwe wyprofilowanie i zagęszczenie terenu,
b) stół - wykonany z drewna modrzewiowego, którego rozwiązania konstrukcyjne
oraz wymiary przedstawione zostały na szkicu stanowiącym załącznik nr 1g
do niniejszego zaproszenia. Blat stołu wykonany zostanie z desek o grubości
min. 45 mm. Wszystkie elementy drewniane muszą być powietrznie suche,
zabezpieczone poprzez jednokrotne malowanie impregnatem gruntującym do
drewna oraz dwukrotne malowanie impregnatem do drewna w kolorze pinia.
Stół zakotwiony zostanie w terenie za pomocą przykręconych metalowych
elementów na głębokość minimum 40 cm poniżej poziomu gruntu,
c) ława długa z oparciem - wykonana z drewna modrzewiowego, której
rozwiązania konstrukcyjne oraz wymiary przedstawione zostały na szkicu
stanowiącym załącznik nr 1h do niniejszego zaproszenia. Siedzisko oraz
oparcie zostaną wykonane z desek o grubości min 45 mm, natomiast
drewniane elementy mocowania oparcia zostaną wykonane z krawędziaków
o wymiarach min. 13 cm x 10 em. Wszystkie elementy drewniane muszą być
powietrznie suche, zabezpieczone poprzez jednokrotne malowanie
impregnatem gruntującym do drewna oraz dwukrotne malowanie
impregnatem do drewna w kolorze pinia. Ława zakotwiona zostanie w terenie
za pomocą przykręconych metalowych elementów na głębokość minimum
40 cm poniżej poziomu gruntu,
d) ława krótka z oparciem - wykonana z drewna modrzewiowego, której
rozwiązania konstrukcyjne oraz wymiary przedstawione zostały na szkicu
stanowiącym załącznik nr 1i do niniejszego zaproszenia. Siedzisko oraz
oparcie zostaną wykonane z desek o grubości min 45 mm, natomiast
drewniane elementy mocowania oparcia zostaną wykonane z krawędziaków
o wymiarach min. 13 cm x 10 em. Wszystkie elementy drewniane muszą być
powietrznie suche, zabezpieczone poprzez jednokrotne malowanie
impregnatem gruntującym do drewna oraz dwukrotne malowanie
impregnatem do drewna w kolorze pinia. Ława zakotwiona zostanie w terenie
za pomocą przykręconych metalowych elementów na głębokość minimum
40 cm poniżej poziomu gruntu,
e) ława bez oparcia - wykonana z drewna modrzewiowego, której rozwiązania
konstrukcyjne oraz wymiary przedstawione zostały na szkicu stanowiącym
załącznik nr 1j do niniejszego zaproszenia. Siedzisko ławy wykonane zostanie
z 4 krawędziaków o grubości min. 15 em. Wszystkie elementy drewniane
muszą być powietrznie suche, zabezpieczone poprzez jednokrotne
malowanie impregnatem gruntującym do drewna oraz dwukrotne malowanie
impregnatem do drewna w kolorze pinia. Ława zakotwiona zostanie w terenie
za pomocą przykręconych metalowych elementów na głębokość minimum
40 cm poniżej poziomu gruntu,
f) tablica informacyjna o wym. 50x30 cm ,,MIEJSCE NA OGNISKO" (wg wzoru
wskazanego przez zamawiającego - zał. nr 1k). Tablica informacyjna to
kolorowy wydruk wielkoformatowy na foli samoprzylepnej, który zostanie
naklejony na arkusz aluminiowej płyty kompozytowej gr. 3 mm (typu dibond) -
grafika uzgodniona z zmawiającym. Tablica będzie zamontowana na
drewnianym (iglastym) słupku o przekroju 10x10 cm lub okrąglaku iglastym
o minimalnej średnicy 10 em. Wysokość drewnianych słupków/okrąglaków
min. 2,4 m. W terenie w/w tablica zostanie tak posadowiona aby jej dolna
krawędź znajdowała się na wysokości ok 1,8 m nad poziomem gruntu. Słup
(powietrznie such) zostanie zabezpieczony poprzez jednokrotne malowanie
impregnatem gruntującym do drewna, a następnie pomalowany w biało-
zielone pasy,
g) kosz na śmieci wykonany (wzór zał. nr 1ł) z drewnianych (iglastych) listew
grubości min. 2 cm oraz szerokości ok. 9-10 em. Wysokość kosza wynosi 65
em, natomiast wielkość otworu górnego to około 39x39 em. Szerokość kosza
ma się zwężać ku dołowi. Dla wzmocnienia i skręcenia kosza w całość wokół
niego należy przykręcić listwy. Kosz przykręcony będzie do dwóch palików
o szerokości min. 10 cm i długości 140 cm i posadowiony w terenie, tak aby
paliki były wkopane na głębokość min. 50 cm w podłoże. Kosz należy
zabezpieczyć poprzez jednokrotne malowanie impregnatem gruntującym do
drewna, a następnie dwukrotnym malowaniem impregnatem do drewna w
kolorze palisander,
h) palenisko wraz z nawierzchnią z kruszywa (wzór - załącznik nr 11) - teren
o średnicy około 1,5 m omurowanego kamieniem nieregularnym o grubości
min. 0,25 m oraz wysokości min. 0,35 m (przy czym kamienie zostaną
wkopane w grunt na głębokość min. 0,10 m). Nawierzchnia o pow. ok. 25 nr
to pas wokół paleniska o szerokości ok. 2,20 m i grubości po uwałowaniu min.
10 cm wykonany z tłucznia kamiennego 20-40 klinowanego klińcem 5-20.
Przed nawiezieniem i ułożeniem warstwy kruszywa wymagane jest właściwe
wyprofilowanie i zagęszczenie terenu,
i) drewniana kładka - wykonana z drewna iglastego o długości 6-7m oraz
szerokości 1,5 m. Kładka składać się będzie z: 3 legarów (żerdzi) o średnicy
w cieńszym końcu minimum 15 em, desek o grubości minimum 30mm oraz
dwustronnych barierek zabezpieczających, tj. dwóch rzędów żerdzi o średnicy
w cieńszym końcu minimum 10 cm zamontowanych tak aby ich środek
znajdował się na wysokościach: 0,60 m oraz 1,0 m nad poziomem desek.
Wszystkie elementy drewniane muszą być powietrznie suche, zabezpieczone
poprzez jednokrotne malowanie impregnatem gruntującym do drewna oraz
dwukrotne malowanie impregnatem do drewna w kolorze palisander.
4. Rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie
rzeczywistej ilości wykonanych elementów opisanych w pkt. III.2.
5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w oparciu
o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę oddzielnie dla lokalizacji miejsca
zagospodarowania turystycznego i oddzielnie dla następujących urządzeń:
a) altany wraz z nawierzchnią,
b) paleniska wraz z nawierzchnią,
c) stołu, ławy długiej z oparciem, ławy krótkiej z oparciem, ławy bez oparcia,
kosza na śmieci, tablicy informacyjnej,
d) drewnianej kładki.
6. Kod CPV:
45211320-8 - roboty budowlane w zakresie altan,
45212140-9 - obiekty rekreacyjne.

CPV: 45211320-8, 45212140-9

Dokument nr: ZG.715.42.2018.RT

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Nadleśnictwa Stary Sącz, w dniu 12.07.2018
roku, o godzinie 11:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
2. Termin złożenia oferty - do dnia 12 lipca 2018 roku do godz. 11;00.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej (zamkniętej) kopercie, z napisem:
,,Oferta na wykonanie w leśnictwie Gabon miejsc zagospodarowania
turystycznego - nie otwierać przed 12.07.2018 r. godz.: 11:15".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 12.10.2018 roku.

Wymagania:
II. Tryb postępowania:
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,
do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
V. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (oferenci),
którzy:
A) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej
przedmiotem zamówienia,
B) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
C) złożą następujące dokumenty w formie papierowej:
a. ofertę cenową - zgodnie z treścią formularza ofertowego (załącznik nr 4),
b. aktualną (nie starszą niż 6 m-cy) kserokopię zaświadczenia - z Krajowego
Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej -
potwierdzającego wykonywanie usług w przedmiocie zamówienia,
c. oświadczenie, że osoby wykonujące usługę posiadają odpowiednie
kwalifikacje,
d. zaparafowany wzór umowy -załącznik nr 5.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje
zawarte w złożonej ofercie. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie
wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert.
3. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę winna zawierać wszystkie koszty,
prowizje i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego
w pkt. III niniejszego zaproszenia.
VII. Miejsce, termin złożenia oferty i termin związania ofertą:
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego zaproszenia, w siedzibie Zamawiającego tj. w Nadleśnictwie
Stary Sącz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz - pokój nr 11 sekretariat.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.
7. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu mogą zapoznać się w siedzibie
Zamawiającego z niezastrzeżoną przez oferentów treścią złożonych ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje przesyłania informacji z otwarcia ofert.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, wypełniając kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego zaproszenia oraz formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4
do niniejszego zaproszenia.
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty, prowizje i opłaty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana w formularzu ofertowym powinna zostać podana w kwocie brutto,
tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT) w obowiązującej
stawce na dzień składania ofert.
IX. Wybór ofert.
1. Spośród ofert spełniających warunki udziału - Zamawiający wybiera ofertę , która
zawiera najniższą cenę.
2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania Wykonawcę, który
złożył najkorzystniejszą ofertę oraz określi miejsce i termin podpisania umowy.
3. W tym celu wskazane jest aby oferenci wraz z ofertą wskazali adres poczty
e-mail, lub nr faksu na który można przesłać informację o wynikach
postępowania.
X. Zabezpieczenie realizacji umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XI. Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców:
Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
XII. Postanowienia końcowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie
z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 póz. 177 z póź. Zm.).
2. Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje prawo do odwołania od
czynności dokonanych przez Zamawiającego.

Kontakt:
VI. Kontakt z Zamawiającym:
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami
są: Rafał Tokarz, Tomasz Bodziony
2. Preferowana forma kontaktu - poczta elektroniczna przesłana na adres
e-mail starysacz@krakow.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.