Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
486z dziś
3004z ostatnich 7 dni
11230z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sławno
Nadleśnictwo Sławno ul. Mireckiego 15
76-100 Sławno
powiat: sławieński
Tel.: +48 598102433, Faks: +48 598102434
slawno@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sławno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sławno w roku 2018. Pakiety specjalistyczne

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz melioracji wodnych, zagospodarowania turystycznego i utrzymania infrastruktury leśnej do wykonania na terenie leśnictw Leśnica, Słowino i Malechowo. Jak również pozyskanie i zrywka drewna na terenie leśnictwa Malechowo.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 986 828.24 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu zagospodarowania lasu w leśnictwach Leśnica, Słowino, Malechowo

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
45342000
90511000
90511300
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz melioracji wodnych, zagospodarowania turystycznego i utrzymania infrastruktury leśnej do wykonania na terenie leśnictwa Leśnica, Słowino i Malechowo.

CPV: 77200000

Dokument nr: Z2G.270.2.1.2018.AK

Uwagi:
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu pielegnacji upraw w leśnictwach Leśnica, Słowino

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211300
77211400
77211500
77230000
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli lasu do wykonania na terenie leśnictwa Leśnica, Słowino.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu pielegnacji upraw w leśnictwie Malechowo

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211300
77211400
77211500
77230000
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli lasu do wykonania na terenie leśnictwa Malechowo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Malechowo

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211300
77211400
77211500
77230000
77231000
77210000
77211000
77211100
77211200
77231200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictwa Malechowo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ZUL HUTMAN-LAS Eugeniusz Hutman
770809225
Mazów 2
Postomino
76-113
Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 52 724.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: Z2G.270.2.1.2018.AK
Część nr: 3
Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu pielęgnacji upraw w leśnictwie Malechowo

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ZUL HUTMAN-LAS Eugeniusz Hutman
Postomino
Mazów
76-113
Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 19 844.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: Z2G.270.2.1.2018.AK
Część nr: 4
Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Malechowo

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
03/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Zakład Usługowy Grzegorz Stanisławski
Polanów
Zacisze
76-010
Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 634 962.04 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sławno
Nadleśnictwo Sławno ul. Mireckiego 15
Sławno
76-100
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Kujawski
Tel.: +48 598102433
E-mail: slawno@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 598102434
Kod NUTS: PL426

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.