Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
116z dziś
2565z ostatnich 7 dni
11737z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dystrybucja energii elektrycznej

Przedmiot:

Dystrybucja energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
tel. +48 22 484 23 00 , faks +48 22 484 23 09
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ,,Leśna Chatka" na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie
Zamówienie obejmować będzie dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego, tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ,,Leśna Chatka" na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie. Zamawiający oświadcza, że dostawy energii elektrycznej na potrzeby tego punktu poboru prowadzić będzie wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, którym obecnie jest przedsiębiorca figurujący pod firmą: innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Gmina Zamawiający planuje zawarcie umowy na czas nieokreślony. Przyłącze do obiektu zostało zrealizowane w oparciu o warunki przyłączenie z dnia 12.03.2016 r. nr 16/R2/02820 dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV oraz zgodnie z umową z dnia 1.04.2016 r.... nr 16/R2/R/028820 o przyłącze do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego - przedszkole, ul. Graniczna na działce ( dz. nr ew. 49/1,) obecny nr porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie - Jeziornie. Dane PPE: Grupa przyłączeniowa: IV Napięcie zasilania: kV 0,4 Moc przyłączeniowa: kW 120 Moc umowna: 120 KW Deklarowane roczne zużycie energii: kWh 240000 tg ? 0,4 Grupa taryfowa: C 21 Stacja zasilająca nr: Królewska Góra Plac Sportowy Nr PPE PL_ZEWD_1418096045_01 Dystrybucja energii elektrycznej będzie rozliczana według taryf PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzonych decyzją Prezesa URE

CPV: 65310000-9

Dokument nr: 500158774-N-2018, ZP.271.27.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Tryb zamówienia z wolnej ręki został wybrany, ponieważ zachodzi przesłanka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych, po uwzględnieniu której Zamawiający może wszcząć postępowanie z wolnej ręki i udzielić zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym Wykonawcą, zgodnie z przepisami art. 66 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru energii, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Jedynym Wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest PGE Dystrybucja S.A., gdyż wskazane poniżej przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze jak również ochrona praw wyłącznych wynikających z przepisów ustawy Prawo energetyczne uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Aby umożliwić i zapewnić realizację w zakresie dostaw energii elektrycznej czynnej, stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne dostarczanie energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Nie jest jednak możliwe, tak jak ma to miejsce w przypadku wyboru sprzedawcy energii, dokonanie wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na danym terenie wyznaczane są bowiem decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatorów Systemu Dystrybucyjnego na podstawie art. 9h ustawy Prawo energetyczne i działają w obszarze monopolu naturalnego. Dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. W takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej mają następujące możliwości: zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej; (...). W świetle powyższych przesłanek zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, , , ul. Marsa 95, 04-470, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
, , , , , kraj/woj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.