Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
2889z ostatnich 7 dni
12061z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel : 48 77 4080500 fax : 48 77 4332705
zp_nysa@op.onet.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin - realizacja budżetu obywatelskiego - opracowanie dokumentacji oraz
budowa placu zabaw dla sołectwa Kubice.
LOKALIZACJA: Kubice - dz. nr 122/2

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
205 (II piętro) w dniu 13.07.2018r. o godzinie 12.10

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat
Burmistrza Nysy pok. nr 102 ( I piętro) - do dnia 13.07.2018 r. do godziny 12.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
,, Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin - realizacja budżetu obywatelskiego - opracowanie
dokumentacji oraz budowa placu zabaw dla sołectwa Kubice."
Nie otwierać przed dniem: 13.07.2018 r. godzina 12.10

Wymagania:
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Kontakt:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Krzywoń, email : zp_nysa@op.onet.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.