Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa silników

Przedmiot:

Dostawa silników

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
076 8471108
anna.kazmierczak@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=398213
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa silników Danfoss
Opis postępowania Dostawa silników firmy Danfoss
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/H1/18/53743

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-07-12 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-07-11 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=398213

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
4) nie są w sporze sądowym ze Spółką z Grupą KGHM oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Grupie KGHM przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 niniejszych Zasad.
Dopuszcza się do składania ofert na oryginalne części zamienne, które będą stosowane w Samojezdnych Maszynach Górniczych(SMG) eksploatowanych w wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. , jeżeli spełniają następujące wymagania:
1) Oryginalna część zamienna , tj. posiadająca:
1.1) nr katalogowy zgodny z DTR i Katalogiem części Producenta SMG,
1.2) inne oznaczenie , ale została formalnie zidentyfikowana w Grupie Kapitałowej KGHM jako część oryginalna
Postanowienia umowy/ zlecenia Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w warunkach zakupu, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
1.Termin płatności - 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz towaru.
2.Warunki gwarancji - 12 miesięcy od daty zabudowy.
3.Transport na koszt i ryzyko Dostawcy.
4.Miejsce świadczenia: magazyny Mercus logistyka Sp. z o.o. wskazane w zamówieniu.
5.Sposób odbioru, rodzaje odbioru, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorze: dostawy wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, deklaracje zgodności WE, Certyfikaty, karty charakterystyki, gwarancji towaru.
8.Dostawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy o jego otrzymaniu do realizacji. Zawiadomienia mogą zostać przesłane pismem na adres Odbiorcy lub pocztą elektroniczną
na adres: anna.kazmierczak@mercus.com.pl
8.Faktura ma być wystawiona w złotówkach.
PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE WRAZ Z OFERTĄ INFORMACJI Z TERMINEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 0,2294
EUR 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załącznik+nr+1+-+WARUNKI+ZAKUPU+dla+zamówień.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Anna
Nazwisko: Kaźmierczak
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: anna.kazmierczak@mercus.com.pl
Telefon: 076 847 1108

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.