Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Przedborzu
ul. Mostowa 29
97-570 Przedbórz
powiat: radomszczański
tel: (44) 781-22-61 do 65 Fax: (44) 781-21-80
umprzedborz@pro.onet.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Przedbórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w Przedborzu.
Podstawowe minimalne parametry agregatu: moc wyjściowa 80kW/100KVA, napięcie 400/230V, regulator napięcia AVR i AZR -- automatyczny układ załączania rezerwy, silnik 6 cylindrowy diesel.
Miejsce dostawy: zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Dokument nr: IRŚ.271.2.22.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2018 roku do godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97 - 570 Przedbórz w pokoju Nr 1 - Sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.07.2018 roku.

Wymagania:
Warunki gwarancji: zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, jednak nie krótszą niż 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru
5. Warunki płatności: 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np.: posiadanie koncesji, zezwolenia itd.):
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. A po zakończeniu realizacji wszystkie protokoły i badania niezbędne do prawidłowej i zgodnej z przepisami eksploatacji urządzenia.
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści -załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
9. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia w formie pisemnej i wraz z wymaganym dokumentem umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego ".
2) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zasady uzupełnienia złożonych ofert, poprawy omyłek w ofertach, opis sposobu udzielania wyjaśnień, modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert, odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania określa Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 Euro netto, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku dostępny na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.

Uwagi:
Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.