Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji obiektu

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji obiektu

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Bieruniu
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
324661517
a.szymanska@nitroerg.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=395925
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie modernizacji obiektu S-2a na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń
Opis postępowania Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie modernizacji obiektu S-2a na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń.
Przedmiot postępowania przetargowego należy zrealizować zgodnie z nw. załącznikami:
- Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis - Modernizacja S-2a Bieruń,
- Załącznik nr 1b do SIWZ - Przedmiar - Modernizacja S-2a Bieruń.
Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej przez Oferenta przed przygotowaniem i złożeniem oferty. Odbycie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
Wizja lokalna odbędzie się w następującym terminie: - 26.06.2018 r.
Prosimy Oferentów o przybycie do NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń (43-150) przy Placu Alfreda Nobla 1 o godzinie 9:15 i oczekiwanie przed główną bramą wjazdową.
Z tego miejsca Oferenci zostaną odebrani i udadzą się na miejsce będące przedmiotem postępowania przetargowego.
Po przeprowadzonych wizjach lokalnych zostanie sporządzona notatka służbowa, która będzie przekazana drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom wizji lokalnych.
Wymagany termin realizacji całości zamówienia: nie później niż do 28.09.2018 r.
Miejscem realizacji zamówienia jest:
NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 Bieruń (43-150)
Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do Projektu umowy) w terminie nie później niż na 4 dni robocze przed terminem składania ofert.
Szczegółowe wymagania określono w SIWZ wraz z Załącznikami.
Grupa asortymentowa B0202 - Usługi budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/PIW/18/52791

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-07-11 14:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-07-03 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=395925

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy złożą oświadczenie, iż:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz zatrudnią do wykonania zamówienia, osoby posiadające aktualne w czasie realizacji zamówienia uprawnienia adekwatne do realizowanych prac.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
d) Nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 ,,Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.".
f) zaakceptują ,,Kartę Wykonawcy" w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty (Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z treścią projektu umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
Miejsce świadczenia: DAP Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1
Warunki płatności: min. 60 dni
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Agata
Nazwisko: Szymańska
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń
Kod pocztowy: 43-150
Email: a.szymanska@nitroerg.pl
Telefon: 324661517

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.