Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Przedmiot:

Jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Grunwald,
Gierzwałd 33
14-107 Gierzwałd,
powiat: ostródzki
tel. (0-89) 642-69-00 fax (0-89) 642-69-21
sekretariat@gminagrunwald.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gierzwałd,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym w miejscowości Mielno na działce nr 122/13, będącą własnością Zamawiającego. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z przedmiarem robót.
Zakres prac obejmował będzie przede wszystkim:
1. dostawa i montaż certyfikowanych elementów wyposażenia placu zabaw:
- zestaw zabawowy dla dzieci młodszych - wieża wspinaczkowa zjedna zjeżdżalnią -1 szt.,
- karuzela talerzowa - 2 szt.,
- huśtawka typu ważka - 3 szt.
- piaskownica - 1 szt.
2. wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
3. wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamówienie nie obejmuje budowy ogrodzenia placu zabaw i pilkochwytów. Zawiera natomiast dostawę i montaż piaskownicy. W tym stopniu odbiega od projektu budowlanego.
2.1nne warunki dotyczące całości zamówienia:
1.Urządzenia placu zabaw muszą potwierdzać zgodność z aktualnie obowiązującymi polskimi normami oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oznaczony znakiem B. 2.Sprzęt do użytku publicznego: klasa użytkowania S, klasa dokładności A.
3. Dla każdego z urządzeń placu zabaw należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.
4. Okres gwarancji: 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

Dokument nr: OR.271.10.2018

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać pisemnie do dnia: 2018-07-13 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33
14-107 Gierzwałd (liczy się data wpływu), faxem na numer 89 642 69 21 lub e-mail: sekretariat@gminagrunwald.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018r.

Wymagania:
5. Warunki płatności: przelew 30dni.
III. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018r.
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Do składania ofert dopuszczeni są Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1.Wykonawca, aby spełnić wymagania Zamawiającego musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego placu zabaw albo siłowni zewnętrznej. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa poświadczenie wykonania robót lub inne dokumenty potwierdzające zakres prac i należyte wykonanie.
V. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena - 100%.
Cenę ofert należy skalkulować po dokładnym zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, który zostanie zawarty w umowie z wybranym Wykonawcą.
2. Ocena ofert oraz wyniki zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grunwald.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w części w przypadku przekroczenia przez oferentów kwoty przeznaczonej na sfinansowanie wymienionego w pkt II przedmiotu zamówienia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.