Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
3016z ostatnich 7 dni
11242z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odstrzał redukcyjny na terenie lotniska

Przedmiot:

Odstrzał redukcyjny na terenie lotniska

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu
ul. Witkowska 8
62-430 Powidz
powiat: słupecki
tel. 261-544-138
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Powidz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odstrzał redukcyjny na terenie lotniska wojskowego w Powidzu
1. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach posiadanej decyzji administracyjnej Starosty Słupeckiego zezwalającej na odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej na terenie lotniska wojskowego w Powidzu, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na odstrzał pojedynczej sztuki sarny (kozły, kozy i koźlęta), daniela (byk, łania, cielę), jelenia (byk, łania, cielę), dzika (locha, odyniec, warchlak) i lisa.
A) Odstrzał redukcyjny zwierzyny mogą dokonywać osoby posiadające uprawnienia
do polowania, o których mowa w art. 42 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie z dnia
13. 10. 1995 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 tj.).
B) Teren lotniska, w myśl art. 26 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 tj.) traktowany jest jako obiekt specjalny i nie wchodzi w skład obwodu łowieckiego.
C) Zwierzyna pozyskana na przedmiotowym terenie będzie stanowiła własność Skarbu Państwa, reprezentowanego w tym przypadku przez Wojewodę.
D) Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia osoby dokonujące odstrzał redukcyjny na terenie lotniska będą musiały odbyć szkolenia:
z zasad poruszania się po lotnisku;
z przestrzegania systemu przeciwdziałania zassania ciał obcych (FOD);
z udzielania pierwszej pomocy;
z zasad BHP i ppoż.
oraz zapoznać się z ,,Instrukcją wykonywania odstrzału redukcyjnego na terenie lotniska Powidz".
E) Przed podpisaniem umowy wszystkie osoby wskazane do wykonywania odstrzału redukcyjnego będą musiały dostarczyć kserokopię uprawnień, o których mowa
w art. 42 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13. 10. 1995 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 tj.).
F) Wykonawca zobowiązany będzie do:

założenia i wpisywania swojego pobytu w ,,Książkę ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym";
pobierania na czas polowania, przenośnego radiotelefonu od dyżurnego bazy kompanii obsługi lotniska, który znajduje się w budynku nr 247, sprawdza łączność z kontrolerem ruchu lotniczego (wywołując MYŚLIWY - WIEŻA), podaje rejon polowania i utrzymuje stałą łączność w zakresie realizacji odstrzału. W przypadku gdy na terenie lotniska poluje więcej niż jeden myśliwy, radiotelefon pobiera tylko jeden myśliwy pozostając w łączności z pozostałymi myśliwymi;
przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego zbiorczego sprawozdania
z wyników odstrzału redukcyjnego wszystkich myśliwych, w tym specyfikacji odstrzelonych zwierząt łownych w poszczególnych gatunkach, z wyodrębnieniem samców oraz pozyskanych trofeów zwierzyny łownej oraz ewidencji pobytu myśliwych ,,w łowisku" - do dnia 05.04.2019 r.;
protokolarnego przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu trofeów z pozyskanej zwierzyny: poroża - zwierzyny płowej, oręża - dzików oraz czaszek - lisów;
przedstawienie kopii dokumentów MP ze sprzedaży tusz, ze wskazaniem podmiotu właściwego do ich zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa tj. Wojewody Wielkopolskiego oraz przekazania należności za ich dostawę na dochody budżetowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na konto bankowe wskazane w decyzji Starosty Słupeckiego;
odstrzelenia w przeciągu obowiązywania umowy przynajmniej 15 szt. zwierząt gatunek jeleń, daniel, sarna, dzik;
odstrzelenia w przeciągu obowiązywania umowy 10 szt. lisów;
okazania tuszy upolowanej zwierzyny łownej w dni robocze żołnierzowi z Grupy Odstraszania Ptaków, natomiast w dni wolne od pracy Oficerowi dyżurnemu
i sporządzenie protokołu okazania zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2018 roku, do godz. 15:30
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres: 33. Baza Lotnictwa Transportowego ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy: w okresie obowiązywania decyzji na odstrzał redukcyjny

Wymagania:
Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru,
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby posiadające uprawnienia,
o których mowa w art. 42 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie z dnia
13. 10. 1995 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 tj.)

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą usługi (odstrzał zwierzyny wraz z odwiezieniem upolowanej tuszy zwierzyny do punktu skupu dziczyzny) oraz obowiązujący podatek VAT.
5. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena wskazana w formularzu cenowym.
6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć:
a) w jednej zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na: ,,Odstrzał redukcyjny na terenie lotniska wojskowego
w Powidzu",
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie,

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Iwona Sucholas, tel. 261-544-138

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.