Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
391z dziś
2840z ostatnich 7 dni
12012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych...

Przedmiot:

Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych mających na celu realizację zadania: PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. 897 512 502, faks 897 513 797
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych mających na celu realizację zadania: PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem robót budowlanych mających na celu realizację zadania: ,,Przebudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. 2. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia jest Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia z zastrzeżeniem ustaleń przyjętych w negocjacjach. 3. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczególności: 1) wykonanie w oparciu o PFU oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych i po zakończeniu robót budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania umowy, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji upoważniającej do rozpoczęcia robót budowlanych, 4) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, z materiałów własnych Wykonawcy (zakupionych przez Wykonawcę), 5) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls, itp.) i nieedytowalnej (pdf), 6) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie zgodna z Harmonogramem rzeczowo - finansowym sporządzonym i dostarczonym przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od podpisania Umowy. 5. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie leczniczym w związku z powyższym należy przewidzieć realizację prac w taki sposób, by w jak najmniejszy stopniu wpływać na funkcjonowanie szpitala. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie bhp i ppoż., normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy, obejmujące m.in.: 1) zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych, 2) zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w dostawie wody i energii elektrycznej, 3) zabezpieczenie przed wibracjami i hałasem, 4) wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem, kradzieżą, itp

Dokument nr: 500159850-N-2018, 15/WR/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: - wolna ręka na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm), oraz aktów wykonawczych do niej. Uzasadnienie faktyczne: powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest konieczność wykonania robót budowlanych mających na celu przebudowę Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Wybór trybu wynika z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający w dniu 11.05.2018 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 11.05.2018 r. BZP pod nr 556988-N-2018. Otwarcie ofert wyznaczono na 28.05.2018r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający zdecydował przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wobec powyższego udzielenie zamówienia na Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych mających na celu realizację zadania: PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE w trybie z wolnej ręki jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowo-Handlowa Piotr Makaryk , , ul. Jana Kasprowicza 2D , 11-400, Kętrzyn, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.