Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty posadzkowe

Przedmiot:

Roboty posadzkowe

Data zamieszczenia: 2018-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
ul. SZCZECIŃSKA 60
76-200 SŁUPSK
powiat: Słupsk
- tel. 693340686
roman.mieloch@zsp1slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: SŁUPSK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty posadzkowe w pomieszczeniach szkoły tj.: gabinecie pomocy przedmedycznej, głównej księgowej i księgowości, poprzez:

- zerwanie starej wykładziny

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża do ułożenia wykładziny wraz z cokołami,

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- ułożenie wykładziny rulonowej PCV - Tarkett Norma 43 z wywinięciem na ścianę
kolor 1160 0003 0,

- spawanie wykładziny.

Dokument nr: ZSP1/ 2240/4/2018

Otwarcie ofert: VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu 13.07.2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego - pomieszczenie kierownika gospodarczego.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2018 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do 24.08.2018 r.

Wymagania:
III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 do opisu zapytania ofertowego.

2. Kalkulację kosztów wykonania robót sporządzoną na podstawie załączonych nakładów

rzeczowych - zał. nr 2 do opisu zapytania ofertowego.

3. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru

działalności gospodarczej lub KRS).

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta ma być sporządzona na druku formularza z napisem "OFERTA" - zał. nr 1.

2.Strony oferty należy kolejno ponumerować.

3.Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z

napisem ,,Oferta - roboty posadzkowe- nie otwierać przed 13.07.2018 r. godz. 13:15".

4.Na kopercie Wykonawca wskaże swój adres.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- nazwę firm, ich adresy,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przesłana Wykonawcom, na ich żądanie, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą - zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do OZO.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym OZO.

2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku i podana w złotych polskich

liczbowo i słownie.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) oferowana cena 100%

Kontakt:
IV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPISU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Upoważnionymi do udzielania informacji o zapytaniu ofertowym jest Pan Roman Mieloch - e-mail: roman.mieloch@zsp1slupsk.pl

- tel. 693340686

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.