Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja chodnika

Przedmiot:

Modernizacja chodnika

Data zamieszczenia: 2018-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pobiedziska
ul. ul. Tadeusza Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel. 618 977 100, faks 618 977 124
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja chodnika w Węglewie"
I. Przedmiotem zmówienia jest ,,Modernizacja chodnika w Węglewie" na długości ca 537m. 1. Modernizacja obejmuje : o mechaniczne karczowanie pni wraz z odwozem karpiny 68 szt. o rozbiórka zjazdów z kostki brukowej betonowej pow. ca 0,03 tys. m2 o rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej pow. ca 0,77 tys. m2 o nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej . pow. ca 0,858 tys. m2 o nawierzchnie dojść do posesji z kostki brukowej betonowej pow. ca 0,007 tys. m2 o nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej. pow. ca 0,06 tys. m2 2. Ponadto w zakres umowy wchodzi: o pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą o regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, o obramowanie jezdni i chodnika 3. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 15.10.2018 roku. 4. Opis wg kodów CPV: o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne o 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. robotników budowlanych, operatorów sprzętu - samochodów, zagęszczarek wibracyjnych, podczas wykonywania robót drogowych jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2018.108 t.j). 6. Zamawiający zastrzega kluczowe części zamówienia tj. roboty budowlane polegające na rozbiórce i wykonywaniu chodników z kostki brukowej betonowej. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie Przedmiotu umowy

Dokument nr: 500163765-N-2018, ZP.271.30.2018.NB

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne : Art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017.1579). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający tj. Gmina Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktem założycielskim z dnia 24.09.2012 roku został powołany Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Został on wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000440307, tym samym otrzymał status osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka stanowi w 100 % własność Gminy Pobiedziska, która ma pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności kontrolowanego Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Pobiedziska sprawującą kontrolę . W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
ul. Poznańska 58
62-010 Pobiedziska

Tel.: 61 8177 074
Fax: 61 8154 060

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.