Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe dachu i elewacji budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Prace remontowe dachu i elewacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Rudna
ul. Św. Katarzyny 11
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 888 303 435
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawy nie stosuje się.
Wspólnota Mieszkaniowa Rudna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące remontu dachu oraz elewacji kamienicy mieszkalnej w Rudnej.
2. Przedmiot zamówienia: Prace remontowe dachu i elewacji budynku mieszkalnego w Rudnej, ul. Św. Katarzyny 11
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
Zabezpieczenie terenu
Prace rozbiórkowe pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rozebranie rynien, rozebranie rur spustowych, rozebranie elementów więźby dachowej, jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali
Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie kominów, przemurowanie kominów
Remont więźby dachowej
Wymiana pokrycia dachowego
Wywiezienie gruzu
Remont elewacji. Uzupełnienie tynków zewnętrznych, gruntowanie, nałożenie siatki.
Nałożenie ręcznie tynku cienkowarstwowego
Odbiór prac
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną rozpatrzone przez Wspólnotę Mieszkaniową Rudna w terminie do 07.08.2018 r.

Składanie ofert:
8. Termin i miejsce złożenia oferty:
Termin złożenia oferty: 06.08.2018 r. do godz. 15:00
Miejsce złożenia ofert: Wspólnota Mieszkaniowa Rudna, ul. Św. Katarzyny 11, 59-305 Rudna

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia: 31.10.2018

Wymagania:
3. Opis wymagań / warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej, wymogami najwyższej staranności, przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych sił i środków.
2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia.
3. Wykorzystywane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z polskim prawem oraz posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji ceny oraz nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert).
5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
6. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta. W ofercie należy podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót i dokonaną wizję lokalną w/w obiektu. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Imię i nazwisko: Andrzej Matijczak
tel. 888 303 435

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.