Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów hali przemysłowo-magazynowej

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów hali przemysłowo-magazynowej

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pit-Radwar S.A. w Warszawie
Poligonowa 30
04-051 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 540 25 44, 540 25 20
anna.markiewicz@pitradwar.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,474802,934894082e01f8cddcd898d21e748a56.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów hali przemysłowo-magazynowej
Treść zapytania:
Zapraszamy do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów hali przemysłowo-magazynowej nr 9A (i jej integralnej części 9B) przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.
Szczegółowy zakres usługi zawiera Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.
Dodatkowo oferta Wykonawcy musi zawierć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP/odpis z rejestru,
b) oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe, która ma uprawniana budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego będącą członkiem właściwej izby samorządu budowlanego
c) referencje: wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem prac stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każde zamówienie,
b) dokumenty potwierdzające, że powyższe zamówienia ostały wykonane należycie,
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę dokonali wizji lokalnej celem ustalenia szczegółowego zakresu ekspertyzy oraz niezbędnych badań. /Warunek konieczny/ .Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (p. Anna Pawlik ).
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu trzyletniej rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy licząc od dnia protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której draft jest Załącznikiem nr 2.
Osoby kontaktowe:
Sprawy handlowe: Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com tel. +22 540 25 44
Sprawy techniczne: Anna Pawlik, anna.pawlik@pitradwar.com tel. +22 540 25 20
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów hali przemysłowo-magazynowej 1 szt.

Dokument nr: Z9/135699

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 08- 2018 07: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
10- 08- 2018 14: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
09- 08- 2018 13: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin wykonania usługi - proszę podać w dniach roboczych od podpisania umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 80%
Termin dostawy - 20%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postepowanie na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów hali przemysłowo-magazynowej "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Markiewicz
tel:
e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.