Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie

Przedmiot:

Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel: 18 443 53 08, 18 44 86 500, fax: 18 443 78 63
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz" - zgodnie z dołączonym wzorem umowy
a) okres gwarancji: zgodnie z wzorem umowy,
b) warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy,
c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: zgodnie z wzorem umowy.

Dokument nr: WGK.RK.29.2018.MK

Składanie ofert:
3. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty.
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz adnotację: ,,Oferta: Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz",
c) proponowana cena winna być wyrażona cyfrowo i słownie i winna obejmować całość zamówienia,
d) ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10.08.2018 r. godz. 12.00.
Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z wzorem umowy.

Wymagania:
4. Do oferty oprócz propozycji cenowej muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) podpisany wzór umowy,
b) kosztorys ofertowy,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
d) potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. W terminie 7 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, wybrany Oferent ma obowiązek podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty.

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentem są:
a) Dyrektor wydziału - Dorota Goławska, tel: 18 448 65 44
b) Kierownik referatu - Marek Kościsz, tel: 18 415 65 59

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.