Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71/376 07 63
oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj).
Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu zmiany organizacji ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu polegającej na przeniesieniu przejścia dla pieszych i budowie azylu.

Dokument nr: EED.072.72.06.2018.DS

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 09.08.2018r. , godz. 11:00 (bez obecności Wykonawców)

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć poprzez*:
1) doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław lub
2) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
7. Termin złożenia oferty: 09.08.2018r. , godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia publicznego: do 29.09.2018r. (opracowanie
dokumentacji projektowej) oraz 15.11.2018r. (roboty drogowe).

Wymagania:
2. Okres gwarancji: do chwili wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji
i rękojmi za wykonane na jej podstawie roboty budowlane.
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) cena zł netto;
2) cena zł brutto;
3) dodatkowe kryteria wyboru:
Najniższa cena - 100 % (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia).
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wskaże (wraz z ofertą) projektanta z kopią aktualnych i adekwatnych uprawnień projektowych oraz przynależnością do Izby Inżynierów;
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem składania ofert wykonał minimum dwa zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy pasa drogowego lub zmiany organizacji ruchu, potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru dokumentacji w terminie umownym (bez naliczania kar)
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym
Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
8) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
9) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
10) wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni;
11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
12) inne:
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia najdroższej i najtańszej oferty.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Dorota Sarańczak, tel. 71/376 07 63, e-mail: dorota.saranczak@zdium.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.