Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachu

Przedmiot:

Remont pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 834 34 84 do 85 fax 91 573 41 11
sm@spoldzielniastargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na remont pokrycia dachu nad garażami wolnostojącymi (boks 3 szt.) na Osiedlu Zachód A7 w Stargardzie.

Zakres prac:

Rozbiórka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
Rozebranie obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.
Miejscowe wyrównanie powierzchni dachu.
Zamontowanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, rynien, rur spustowych.
Wykonanie pokrycia dachowego z papy aktywowanej termicznie gr. 5,2 SBS, gr. układu 5,7 mm z gwarancją 20 letnią. .
Utylizacja papy i innych odpadów.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2018 r. o godz. 1130 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 08.08.2018 r. do godz. 1100 w zaklejonej kopercie z adnotacją: ,,remont dachu nad garażami A7"- nie otwierać do dnia 08.08.2018 r. do godziny 1130.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót (pożądany termin nie później niż 30.10.2018 r.)

Wymagania:
Oferta winna zawierać:

Wartość zamówienia netto i brutto.
Kosztorys ofertowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty.
NIP, REGON, telefon, pełną nazwę oferenta i e-mail.
Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w płatnościach.
Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem VAT.
Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy.
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń.

Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Zachód i Letnie.

Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne),
Zestawienie wykonanych tego typu prac remontowych z ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora.
Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę 50 000,00zł.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, technik osiedla Katarzyna Krzęczko-Karpińska.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.