Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego

Przedmiot:

Dostawa jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ciechanowie Spółka z o.o.
ul. Tysiąclecia 18
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60
pec@pecciechanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego zgodnie ze specyfikacją materiałów
oraz schematem technologicznym: Załącznik nr 2
Węzeł cieplny c.o. - ul. Nowozagumienna 13

Dokument nr: NZ-242-30/20I8

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. Tysiąclecia 18,
06-400 Ciechanów,
e-mail: pec@pecciechanow.pl
biuro@pecciechanow.pl
w terminie do dnia 10.08.2018r. do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI
15.10.2018r.

Wymagania:
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający
może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z
postępowania.
9. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.l w związku z art. 132
ust, 1 pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017r, póz. 1579 z późn. zm.)
2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 60 dni od daty dostawy.
3. Na podstawie § 11 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.
10. WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE.
Wymagania - niespełnienie, których powoduje odrzucenie oferty.
Niespełnienie wymagań dotyczących dopuszczenia do obrotu wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881) - powoduje odrzucenie oferty.

Uwagi:
8. KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Cena oferty - 90%
Okres gwarancji i rękojmi - 10%
2. PEFRON Wykonawca obliczy wysokość kwoty obniżenia wpłaty na PFRON, jaka
przysługiwałaby Zamawiającemu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Do obliczeń należy przyjąć faktyczny wskaźnik wynagrodzenia pracowników
niepełnosprawnych Wykonawcy oraz wskaźnik udziału przychodów Wykonawcy.
Uwaga;
Kwotę obniżenia obliczają wyłącznie Wykonawcy posiadający status Zakładu Pracy Chronionej,
uprawnieni do naliczenia kwoty obniżenia wpłaty na PFRON zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Kwota obniżenia w przypadku pozostałych wykonawców wynosi O (zero).

Kontakt:
4. Informacji w sprawie udzielą :
o W sprawach technicznych - Mariusz Wilkowski tel. 23 672 37 15, w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 8;00 do 14;00
o W sprawach formalnych - Grzegorz Dąbrowski tel. 23 672 44 14, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8;00 do 14;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.