Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont opasek przy ścianach piwnic

Przedmiot:

Remont opasek przy ścianach piwnic

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jedność"
ul. Fabryczna 32a
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
tel. (22) 756-80-08 fax. 750-21-70, (22) 756-78-37
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: 1.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Remont opasek przy ścianach piwnic:
? usunięcie starej opaski
? usunięcie podestów wejściowych do klatek schodowych
? naprawa izolacji ścian w fragmentach występujących przecieków
? wymiana lub uszczelnienie odprowadzenia wód deszczowych, piony od rewizji przy
budynku
? docieplenie ścian piwnic do gł. 1 m, gr jak wykonanie powyżej opaski
? wykonanie nowych opasek z zabezpieczeniem folią ogrodniczą przed roślinnością
? wykonanie nowych podestów wejściowych z materiałów antypoślizgowych
? remont daszków wejściowych wraz z elewacją ( wokół drzwi wejściowych jeśli jest
taka potrzeba), Al. Róż 23 remont wiatrołapów z schodami i chodnikiem. Chodnik i
schody w kostce betonowej.
? utrzymanie czystości podczas prac i sprzątanie po zakończeniu robót.
Roboty należy realizować w czasie użytkowania obiektu.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 do godz. 15: 00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
III/IV kw. 2018 roku wg uzgodnionego harmonogramu

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
? dysponują niezbędna wiedzą techniczną i doświadczeniem do wykonania zamówienia oraz
przedłożą stosowne oświadczenie
VII. Dodatkowe informacje.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobno dla każdego obiektu z dopiskiem ,,Konkurs
ofert na remont opaski w budynku .............
Kryteria wyboru oferty:
- cena 60%
- skuteczność technologii robót 20%
- okres gwarancji 15%
- referencje i doświadczenie 5%
Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł.).
Do oferty należy załączyć :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
3. Cenę za wykonanie całości robót netto i brutto, termin wykonania, okres gwarancji.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający w tym
czasie dokona oceny złożonych ofert, przeprowadzi ewentualne rozmowy wyjaśniające z
oferentami oraz powiadomi wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z
oferentami oraz odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów - Leon Dobrowolski
telefon 605 375 000; 022-750-20-80

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.