Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w zakresie jednokrotnego pokrycia dachu

Przedmiot:

Roboty budowlane w zakresie jednokrotnego pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel.15 643 34 20
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w zakresie jednokrotnego pokrycia dachu
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa obróbek blacharskich, pokrycia dachu, malowanie dachu lakierem aluminiowym, wymiana bram garaży, naprawa elewacji frontowej garaży.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: 2) Oferty zostaną otwarte o godz. 11.15 dnia 10 sierpnia 2018 r.
w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7,
37- 450 Stalowa Wola, pokój nr 13

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć do godziny 11:00 do dnia 10 sierpnia 2018 r.
w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7,
37 - 450 Stalowa Wola, pokój nr 14

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia : 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
o Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez wykonawcę przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
o Inne istotne warunki zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
7. Sposób przygotowania oferty:
o zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,oferta wykonawcy";
o oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
o ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
o cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
o oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
o Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
o Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
o Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszym zapytaniu ofertowym.
o Zamawiający w toku badania ofert, w przypadku wątpliwości co do treści oferty złożonej przez wykonawcę, dopuszcza składanie wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
o Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:
8. ,,Zapytanie ofertowe dla zadania pn. ,,Roboty budowlane w zakresie jednokrotnego pokrycia dachu, malowania dachu lakierem aluminiowym, naprawy obróbek blacharskich, wymiany bram oraz naprawa elewacji frontowej garaży Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7."
10. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
o Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę;
o Parafowany wzór umowy;

Kontakt:
9. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Danuta Bednarz - Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego tel.15 643 34 37 lub 15 643 34 36

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.