Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i płukanie instalacji c. o

Przedmiot:

Remont i płukanie instalacji c. o

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 500 6 200 fax (22) 613 24 52,
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i płukanie instalacji c. o. w budynku przy ul. Trakt Lubelski 351 w Warszawie.

Dokument nr: NZ/470/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2018 r. o godz. 1040 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 lub na stronie internetowej: zgn-wawer.pl

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przy ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 10 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują pracownikiem/ami, który zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-załącznik Nr 2
3. Na wykonane przez siebie roboty udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesiące.
4. Akceptują istotne dla stron postanowienia umowy - załącznik nr 4

Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn.
Do oferty należy załączyć: załącznik nr 1 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - uprawnienia, załącznik Nr 3 - kosztorys ofertowy, załącznik nr 4 - podpisany wzór umowy, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.