Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

Przedmiot:

Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 20 83 654 fax. 32 20 83 589
smalkiewicz@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych zgodnie
ze specyfikacja asortymentowo - cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert upływa 09.08.2018 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Oferty należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 4 tygodni od daty przesłania zamówienia.

Wymagania:
2. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca dostarczy w/w asortyment we własnym zakresie oraz na własny koszt.
4. Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Pełna oferta winna składać się z:
-formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
-specyfikacji asortymentowo-cenową stanowiącej załącznik nr 2
-oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr 3
V. Opis kryteriów.
Kryterium oceny ofert jest cena i termin realizacji.
A - Cena - waga 80%
B - Okres gwarancji - waga 20%
A. Kryterium cena będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (80 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A= ------------------------------------------------ x 80%
cena brutto oferty badanej
B. Kryterium okres gwarancji liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt.) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
Okres gwarancji badanej oferty
B= ------------------------------------------------------ x 20%
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
W wycenie brutto zostają zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub informacji
z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Kontakt:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Sylwester Małkiewicz
Dział Zaopatrzenia
tel. 32 20 83 654
fax. 32 20 83 589
smalkiewicz@sum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.