Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont umocnienia rowu odwadniającego

Przedmiot:

Remont umocnienia rowu odwadniającego

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
powiat: krakowski
telefon: 12 622-10-13 fax: 12 622-10-12
pok@zdpk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Batowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z planowaną realizacją zadania pn. Remont umocnienia rowu odwadniającego DP 2124K ul. Starowolską w m. Wola Filipowska gmina Krzeszowice, polegający na wymianie galanterii betonowej, wykonanie narzutu kamiennego oraz oczyszczenie rowu.
zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na powyższe zamówienie w terminie do dnia 9.08.2018 r. do godz. 12:00.
Wymagania zamawiającego:
1. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia oraz w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot.
2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy podobnych pracach
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokument nr: DM/47/2018.AS

Składanie ofert:
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, w pokoju nr 20 (punkt obsługi klienta) z dopiskiem Remont umocnienia rowu odwadniającego DP 2124K ul. Starowolską w m. Wola Filipowska gmina Krzeszowice, polegający na wymianie galanterii betonowej, wykonanie narzutu kamiennego oraz oczyszczenie rowu. Do 9.08.2018 r. do godz. 12:00 (obowiązuje data wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14.09.2018 r.

Wymagania:
Załączniki jakie należy załączyć do oferty:
1. Oferta cenowa wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia;
2. Tabela elementów rozliczeniowych /zał. nr 2/;
3. Oświadczenie potwierdzające w/w wymagania /zał. nr 3/.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena waga 100 %
Batowice, 3.08.2018 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.