Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis i konserwacja klap dymowych

Przedmiot:

Serwis i konserwacja klap dymowych

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
ul. Bronisława Czecha 1
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
telefon: 18 263 26 60; faks: 18 201 49 06, +48-725-300-311, +48-18-263-26-54
zamowienia.zakopane@cos.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiot zamówienia:
Do zakresu wykonania okresowego serwisu i konserwacji klap dymowych typu Essmann NRWGIK 24V160 o wym.: 130x220 cm - 1 szt., 130x160 cm - 2 szt., 160x160 cm - 1 szt.
należy:
1. kontrola i konserwacja klap dymowych w tym ogólna ocena stanu technicznego klap, ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz jej szczelności, regulacja domykania klap, sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja, sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej.
2. kontrola i konserwacja siłowników liniowych służących do otwierania i zamykania klap dymowych (usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie połączeń śrubowych, mocowania, sprawdzenie poprawności działania.
3. kontrola synchronizatora siłowników typu TLA 0,5-1A/05-1A (m. in. sprawdzenie zsynchronizowania pracy siłowników w poszczególnych klapach).
4. wymiana zestawu siłowników typu M2/1000-2x500N/Synchro/24V/LK
5. wymiana części o ograniczonej żywotności.
6. dostawa i montaż osłony aerodynamicznej do klapy dymowej.
Kontrola ma zostać przeprowadzona przez osobę/y posiadające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające na dokonywanie przeglądów i prac serwisowych w produktach wskazanych w zapytaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za pomocą własnych narzędzi i urządzeń lub przyrządów. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i majątkowe powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy naprawi on we własnym zakresie lub zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami ich usunięcia. Z dokonanych przeglądów Wykonawca zobowiązany jest wykonać protokoły oraz przekazać je Zamawiającemu razem z rachunkiem/fakturą.

Specyfikacja:
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu +48-725-300-311, +48-18-263-26-54 lub w siedzibie zamawiającego przy ulicy Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopanem w budynku administracyjnym II piętro pokój nr 9.

Składanie ofert:
5. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty powinny być przesłane do dnia 10.08.2018 r. na adres poczty elektronicznej: zamowienia.zakopane@cos.pl, przetargi@cos.pl lub złożone w formie pisemnej w sekretariacie budynku administracyjnego COS-OPO w Zakopanem położonego przy ulicy Bronisława Czecha 1 do godziny 10:00. Prawidłowo złożona oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego - wraz z załącznikiem, przesłanego elektronicznie bądź złożona pisemnie.

Miejsce i termin realizacji:
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie szacunkowym do dnia 31.08.2018 r.

Wymagania:
3. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przedstawić ceny brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie poniesie za realizację przedmiotu zamówienia. Rozliczenie w złotych polskich (PLN). Rozliczenie ryczałtowe. Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim wykonaniu przeglądu i przekazaniu protokołów z przeglądu.
4. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. KRYTERIUM OCENY OFERT
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia z Wykonawcą jest PLN (złoty polski).
8. INFORMACJE DODATKOWE
COS-OPO Zakopane zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.