Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uregulowanie gospodarki opadowej

Przedmiot:

Uregulowanie gospodarki opadowej

Data zamieszczenia: 2018-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45,
05-822 Milanówek
powiat: grodziski
tel. 22 758 30 61 wew. 109, tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
przetargi@milanowek.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Milanówek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU WYKONAWCÓW
PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 8 sierpnia 2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 222/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 5 grudnia 2017 r. z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) dalej ,,ustawa Pzp'', zgodnie z dyspozycją przepisu art. 4 pkt 8) ustawy Pzp, którego przedmiotem jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji odwodnieniowych prowadzonych pod nazwą:
Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek. Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku w ramach poszczególnych zadań:
Zadanie 1: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej w Milanówku;
Zadania 2: Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757)

CPV: 71520000-9

Dokument nr: ZP.271.2.7.2018.JS

Specyfikacja:
Szczegółowe wymagania jakie mają spełnić Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ,,Warunkach

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz.: 10.00.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Nr 0051/238/2018 od dnia 03.08.2018 r. do 10.08.2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Zdanie 1 - etap 1, 2, 3 - od dnia podpisania Umowy do dnia 10.12.2018r.
Zdanie 1 - etap 4, 5 - od dnia podpisania Umowy do dnia 30.11.2019r.
Zdanie 2 - od dnia podpisania Umowy do dnia 14.12.2018r.

Wymagania:
Realizacji Zamówienia" oraz ,,Projekcie umowy", stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.
Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty:
a) nie stanowi oferty zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Pzp;
b) nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Pzp;
c) nie kształtuje zobowiązania Burmistrza Miasta Milanówka do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega, że oferowana cena w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert w niniejszym postępowaniu oraz w innych postępowaniach ogłaszanych przez Urząd Miasta Milanówka.

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Joanna Sierpińska
Referat Zamówień Publicznych
tel. 22 758 30 61 wew. 109

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.