Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na ulicach

Przedmiot:

Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na ulicach

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Sokółce
ul. Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
powiat: sokólski
Telefon: (085) 711-09-00 Faks: (085) 711-09-11
kamil.bajko@sokolka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na ulicach: Zdrojowej, Cichej, Spokojnej, Stawowej, Wspólnej, Nadrzecznej, Poprzecznej, Wierzbowej.
Zakres robót obejmuje oczyszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Zdrojowej, Cichej, Spokojnej, Stawowej, Wspólnej, Nadrzecznej, Poprzecznej, Wierzbowej.
1. Roboty polegają na hydrodynamicznym oczyszczeniu kanału o średnicy:
- 600 mm i długości 107 m,
- 500 mm i długości 857 m
- 300 mm i długości 1198 m
a także wszystkich wpustów ulicznych znajdujących się w tych ulicach wraz z przykanalikami w ilości 82 szt.
W związku z faktem, iż kanał deszczowy kończy się odstojnikiem, z którego woda dalej przepływa do przepompowni, a prace związane z czyszczeniem całego kanału mogą spowodować naniesienie osadu do tego odstojnika, w wycenie należy uwzględnić także oczyszczenie odstojnika.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także wywóz i unieszkodliwienie zebranych odpadów z oczyszczonych kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w szczególności: gruzu, kamieni, gałęzi, osadu i innych zanieczyszczeń, w tym związków ropopochodnych) oraz przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wskazanych przez zamawiającego odcinków sieci kanalizacji deszczowej, objętych zakresem prac (3 odcinki po około 100 mb).
2. Zamawiający szacuje, iż poziom osadów w przedmiotowych kanałach kanalizacji deszczowej jest zróżnicowany i sięga 70%.

Dokument nr: GR.O.7234.63.2018.KB

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2018 r. o godz. 10.15 wpokoju nr 107 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Składanie ofert:
Oferty w formie uzupełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej zapytania ofertowego proszę dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej" do sekretariatu (pok. 207) Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, bądź mailowo na adres kamil.bajko@sokolka.pl do dnia 10.08.2018 r. do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji: do 22.09.2018 r.

Wymagania:
- kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
* w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości -2000,00 zł
o w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zastrzega możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
- wynagrodzenie:
za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto
................................., które obejmuje cały zakres z robót. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionego rachunku lub faktury przez Wykonawcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

Kontakt:
- osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Kamil Bajko
tel.: 85 711 09 16
e" mail: kamil.bajko@sokolka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.