Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne

Przedmiot:

Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126166127, +48126166128 Faks: 12 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalach mieszkalnych nr 2, 9 i 10 przy ul. Kalwaryjskiej 37 w Krakowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalach mieszkalnych nr 2, 9 i 10 przy ul. Kalwaryjskiej 37 w Krakowie- zgodnie z przedmiarem robót.

Dokument nr: TT.31.430-53/18/NZ

Składanie ofert:
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalach mieszkalnych nr 2, 9 i 10 przy ul. Kalwaryjskiej 37 w Krakowie". Propozycja otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożądany/wymagany* termin realizacji umowy: 31.08.2018 r.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji/**: 24 miesiące
4. Kryteria oceny propozycji cenowej/* - Cena 100 %
5. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
2) kosztorys ofertowy,
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną dokumenty poświadczające posiadanie przez osoby, które będą realizowały zamówienie:
- aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego (E) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów do 1 kV,
- aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego (D) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów do 1kV
6. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w propozycji cenowej
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar roboót/opis przedmiotu zamówienia/*.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
9. Jeżeli cena zawarta w propozycji cenowej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Grzegorz Toborek, tel.: 12/616-61-66.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.