Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie placu dostawczego, altany śmietnikowej oraz Street workout

Przedmiot:

Wykonanie placu dostawczego, altany śmietnikowej oraz Street workout

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA OTWOCKA WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: -r48 (22) 779 20 01 (do 06) wew. 239
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu dostawczego, altany śmietnikowej oraz strefy do ćwiczeń
Street workout. Wykonawcza jest zobowiązany do wykonania zadania zgodnie z załączoną dokumentacją.
Ponadto w zakres prac wchodzi wykonanie robót wykończeniowych, zabezpieczenie terenu budowy oraz
obiektów sąsiednich jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, jak również wykonanie
wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z załączoną dokumentacją.

Specyfikacja:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Marta Mordecka

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2018 r.. do godz. 9;00 w zaklejonej kooercie w siedzibie
zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. .6" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta
Otwocka, ul. Armii Krajowej 5.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 45 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku z
ogłoszeniem o zamówieniu (w przypadku robót budowlanych)
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 60% wg wzoru: najniższa/badana x 60
Czas wykonania - 40% wg wzoru: najkrótszy okres wyrażony w dmach/badany okres wyrażony
w dniach x 40
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie
A) Cenę nale2y wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
B) Czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do wykonania przedmiotu
umowy.
b) Opis sposobu przygotowania oferty
ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta
cenowa Wykonanie placu dostawczego, altany śmietnikowej oraz Street workout zgodnie z załączonym do
postępowania projektem wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn.,projekt i budowa strefy -
edukacyjnej przy SP7- Etap tt (budowa altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń Street workout
ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie
otwarta.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej
składania.
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy
inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot. Ogłoszenie o zamówieniu"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.