Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót malarskich w budynku

Przedmiot:

Wykonanie robót malarskich w budynku

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
Tel./ fax. 032 208-35-58 kom. 694-469-245
dztech@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie robót malarskich w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego przy ul. Medyków 12 w Katowicach-Ligocie.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego przy ul. Medyków 12 w Katowicach-Ligocie.
Zakres prac obejmuje:
- prace malarskie na klatce schodowej wraz z pomalowaniem barierek ochronnych,
- prace malarskie korytarza II piętra wraz z uzupełnieniem tynku mozaikowego,
- prace malarskie wybranych pom. dydaktycznych od I-IX piętra.
Dokładny zakres prac został przedstawiony w przedmiarach robót (zał. nr 2).

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składnia ofert upływa 10.08.2018r. godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem - 032- 208-35-58.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin i warunki realizacji usługi
Termin wykonania zamówienia do 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót.
Teren robót zostanie przekazany do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji zostały przedstawione we wzorze umowy (zał. 3).

Wymagania:
II. Warunki gwarancji
Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
III. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru ofert:
1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena:
2. Ceny podane w ofercie są stałe.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 2, w którym należy podać stawkę roboczogodziny, Kp, Z, Kz.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Kontakt:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
mgr inż. Sebastian Zatoński - Dział Techniczny
Tel./ fax. 032 208-35-58 kom. 694-469-245

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.