Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego i źródeł światła

Przedmiot:

Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego i źródeł światła

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 44 7377666 fax 7351894
malgorzata.skrzetuska@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=19291&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego i źródeł światła dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
WKŁADKA BEZP.WTS 10A - 100,00 sztuka
OPRAWA OŚW.RS PRO 50 1X13W STEINEL - 40,00 sztuka
LAMPA BEZ MODUŁU DO BARCO OVERVIEW D2 > - 20,00 sztuka
ŚRUBA MOTYLKOWA HS 10255 FIBOX - 100,00 sztuka
ŚRUBA BLOKUJĄCA ŻEŃSKA 4-40 D-SUB - 100,00 sztuka
OPRAWA OŚWIETLENIOWA SDS 236 EVG - 20,00 sztuka
OPRAWA OŚWIETLENIOWA SDS 236 EVG AW 3H - 10,00 sztuka

Dokument nr: GEK/PMR-ELB/08515/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ Do pobrania na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (www.elbelchatow.pgegiek.pl) lub u p. Małgorzata Skrzetuska tel. 044 737 76 66, e-mail: malgorzata.skrzetuska@gkpge.pl w godz. 7:00 - 14:40 w dni robocze.
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania SIWZ w godz. 7:00 - 14:40 w dni robocze.
Opłata za SIWZ
Uwagi 1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie Aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
4. Prowadząca postępowanie upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
7.Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Termin składania ofert zmieniono na 2018-08-10 12:00
Miejsce składania ofert Na adres e-mail:
oferty.elb.gieksa@gkpge.pl do dnia 08-08-2018 roku do godz. 12:00" z dopiskiem GEK/PMR-ELB/08515/152/2018 Małgorzata Skrzetuska. W tytule wiadomości Wykonawca zobowiązany jest podać: GEK/PMR-ELB/08515/152/2018 Małgorzata Skrzetuska, termin składania ofert: 08-08-2018 rok, godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - miejsce wskazane przez Zamawiającego, na warunkach DDP Rogowiec koło Bełchatowa wg formuły Incoterms 2010 - Magazyn Zamawiającego G005 oraz G008 zgodnie z zapisami w SIWZ pkt. 7.2
Termin wykonania zamówienia CZĘŚĆ 1: zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ.
CZĘŚĆ 2: zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ.

Wymagania:
Składanie ofert częściowych TAK
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/D odstąpiono od definiowania warunków udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert CZĘŚĆ 1:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ 2:
Cena - 100,00%

Kontakt:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
Telefon 44 737 7666
Faks 44/735 18 94
E-mail malgorzata.skrzetuska@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Małgorzata Skrzetuska
Telefon kontaktowy 44 737 7666

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.