Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż lamp solarnych

Przedmiot:

Zakup i montaż lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Siemkowicach
pl. XXX-lecia PRL 1
98-354 Siemkowice
powiat: pajęczański
Tel.: 43 84 17 217
m.smejda@gminasiemkowice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Siemkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia (nazwa):
Zakup i montaż lamp solarnych w ramach zadania ,,Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Lipnik" współfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
i Gminy Siemkowice.

Zakup i montaż lamp solarnych w ramach zadania ,,Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Lipnik" współfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
i Gminy Siemkowice.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 3 sztuk kompletnych lamp solarnych na działce gminnej (nr 401) w Lipniku, będącej boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Minimalne parametry techniczne lampy solarnej:
a) Wysokość masztu: 4-7 metrów, słup kolor ocynk + fundament betonowy
b) Moc źródła światła: oprawa LED 15 W-20W
c) Żywotność źródła światła: > 30 000 h
d) Barwa światła: > 4000K - biała
e) Autonomia: do 4-6 dni
f) Moc paneli: min. 240W
g) Akumulator: bezobsługowy, min. 120Ah
h) Typ akumulatora: żelowy
i) Czas pracy lampy: 8-12h/dzień j) Strumień świetlny: min. 22001m
k) Gwarancja: min. 24 miesiące

Dokument nr: IRŚ.272.3.2018

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać: faxem pod nr 43 841 72 69 lub pocztą elektroniczną na adres: m.smejda@gminasiemkowice.pl do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 1000

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
do 21 września 2018 r.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
3) Oferta cenowa ma obejmować całość zamówienia (wartość lamp + koszt transportu i montażu).
4) Podpisana przez osobę uprawnioną.
5) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną (e).
VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,
b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie,
c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku.
VIII. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
cena oferty - 100 %
X. Inne informacje dotyczące zapytania:
W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub zmiany ilości przedmiotu zapytania.

Kontakt:
IX. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest:
Marcin Smejdatel. 43 841 72 69, e-mail: m.smejda@gminasiemkowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.