Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa miejsc postojowych

Przedmiot:

Budowa miejsc postojowych

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wolbrom
ul. ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
powiat: olkuski
tel. 32 6442304, faks 32 6442288
Województwo: małopolskie
Miasto: Wolbrom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 783 na odc. 180 km 0+813,00 do km 0+940,00 w miejscowości Wolbrom (ul. Miechowska)"
Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Wolbrom. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik do zaproszenia do negocjacji i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dokument nr: 500189492-N-2018, WTI.271.2.19.2018.ZP

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Gmina Wolbrom jest zobowiązana realizować zadania publiczne w skład, których wchodzą m.in. remonty i modernizacje dróg będących własnością Gminy Wolbrom. Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziły możliwość udzielenia zamówień wewnętrznych osobom prawnym, po spełnieniu łącznie określonych warunków. Podmiotem wewnętrznym jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu Sp. z o.o. które wyczerpuje wymagane warunki. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Wymagane jest przy tym łączne spełnienie powyższych przesłanek. Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu Sp. z o.o. jako osobowa prawna spełnia łącznie warunki określone w art.67 ust.1 pkt.12 ustawy PZP.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., sekretariat@wodociagiwolbrom.pl, ul. Wrzosowa 18, 32-340, Wolbrom, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.