Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim zakresem...

Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim zakresem modernizację pawilonu chemicznego

Data zamieszczenia: 2018-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618 410 500, faks 618 480 556
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim zakresem modernizację pawilonu chemicznego Zespołu Szkół w Rokietnicy
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim zakresem modernizację pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane; 2) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały; 3) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla prawidłowego funkcjonowania Placówki; 4) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 3. Przewidywany termin wykonania zamówienia wyniesie do 21 tygodni od dnia podpisania umowy. 4. Faktyczny czas realizacji zadania zależny będzie od wynegocjowanego terminu przeprowadzenia robót budowlano - montażowych, który wyniesie od 4 do 7 tygodni od dnia przekazania terenu budowy

Dokument nr: 500189871-N-2018, ZP.272.00045.2018, ZP.ZD-00267/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem modernizację pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, została złożona tylko jedna oferta, a Wykonawca ją składający został wykluczony z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Postępowanie zostało zatem unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy. Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli z postępowania prowadzonego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w odniesieniu do wymogów postawionych we wcześniejszym postępowaniu. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
EPI POLSKA Sp. z o.o., , Al. Niepodległości 36, 61-714, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.