Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu i kominów

Przedmiot:

Remont dachu i kominów

Data zamieszczenia: 2018-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. ul. Lwowska
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 146 315 460, faks 014 6315460
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont dachu i kominów na budynku E i budynku Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP. ZOZ w Tarnowie"
Zamówienie obejmuje dwa zakresy: Opis przedmiotu zamówienia dla zakresu 1 - ,,Remont dachu i kominów na budynku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów wraz z korytem na wody opadowe papami termozgrzewalnymi i remontu kominów na budynku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Cel przedsięwzięcia: W związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami w pokryciu dachu i pojawiającymi się przeciekami podczas opadów zachodzi konieczność wykonania naprawy pokrycia dachu na budynku. Przedmiotowy budynek posiada stropodach płaski. Dach pokryty papą asfaltową ułożoną na płytach korytkowych dachowych. Na dachu centrala wentylacyjna, liczne kominy wentylacji grawitacyjnej z nasadami ze stali oraz wentylatorami. Wody opadowe zbierane do koryta i odprowadzane rurami spustowymi. Dach wyposażony w instalację odgromową. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2.1. oraz dokumentacja projektowa załącznik nr 2A. Jakiekolwiek pominięcie rodzaju prac nie zwalnia wykonawcy od prawidłowego i kompleksowego wykonania remontu dachu zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów wyrobów użytych do prac remontowych. Opis przedmiotu zamówienia dla zakresu 2 - ,,Remont dachu i kominów na budynku Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu wraz z korytem na wody opadowe papami termozgrzewalnymi i remontu kominów na budynku Patomorfologii u w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Cel przedsięwzięcia: W związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami w pokryciu dachu i pojawiającymi się przeciekami podczas opadów zachodzi konieczność wykonania naprawy pokrycia dachu na budynku oraz wykonania nowego pokrycia dachu maszynowni w budynku Patomorfologii. Przedmiotowy budynek posiada stropodach płaski. Na dachu budynku Patomorfologii znajduje się maszynownia dźwigu przykryta również płaskim dachem. Ściany szczytowe budynku Patomorfologii wychodzą ponad połać dachu, zakończone są poziomo, pokryte obróbką blacharską. Dach pokryty papą asfaltową ułożoną na płytach korytkowych dachowych ze spadkiem 7% i 13,7 % . Dach maszynowni ze spadkiem 7%. Na dachu liczne kominy wentylacji grawitacyjnej z nasadami ze stali oraz wentylatorami. Wody opadowe zbierane do koryta i odprowadzane rurami spustowymi. Dach wyposażony w instalację odgromową. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2.2. Rzut dachu na budynku Patomorfologii przedstawia załącznik nr 2B. W zakresie wymogów materiałowych wykonawca powinien posiłkować się załącznikiem nr 2A. Jakiekolwiek pominięcie rodzaju prac nie zwalnia wykonawczy od prawidłowego i kompleksowego wykonania remontu dachu zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów wyrobów użytych do prac remontowych

CPV: 45261200-6

Dokument nr: 500190637-N-2018, 78/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt. 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie przetargowe na ,,Remont dachu i kominów na budynku E i budynku Patomorfologii" było 3 krotnie ogłaszane i 3 krotnie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych: ,,Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (......) 4) W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zostały spełnione prawne warunki wskazane w cytowanym przepisie tj.: a) w uprzednio prowadzonym postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty, b) warunki postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki nie zostały w ogóle zmienione. Należy również nadmienić, że zbliża się okres zimowy, a dachy wymagają pilnej naprawy, woda przedostaje się do pomieszczeń powodując zacieki i uszkodzenia tynków.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: ,,Remont dachu i kominów na budynku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Maria Gruca Zakład Remontowo Budowlany , zrbgruca@interia.eu, 31-050 Kraków, ul. Dietla 79/17 , 31-050, Kraków , kraj/woj. Polska

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: ,,Remont dachu i kominów na budynku Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.